WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS REGELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

OVERZICHT UITLEG PUZZELS

BINAIRE CIJFERBLOKKEN HASHI HITORI
KAKURASU KAKURO KNOSSOS KUROMASU
LIGHT UP MINESWEEPER MUREN NURIKABE
RIKUDO SHIKAKU SLITHERLINK TATAMIBARI
SUGURULINES      


SUDOKU EN VARIANTEN

ANTI-KING ANTI-KNIGHT ASTERISK CENTER DOT
CONSECUTIVE GIRANDOLA KILLER SUDOKU KROPKI SUDOKU
NON-CONSECUTIVE ROSSINI SKYSCRAPER SUDOKU
SUDOKU 15 SUDOKU X SUM FRAME WINDOKU


REGELS BINAIRE PUZZELS

Binaire puzzels vindt u ook andere de naam takuzu of binero. Bij deze puzzel moeten getallen (enen en nullen) in vakjes worden geplaatst.

Bezoek vooraf onze pagina met tips oplossen binaire puzzels en uiteindelijk kan je dan binaire puzzels online maken.

Onze online binaire puzzels bestaan uit 10 x 10 vakjes. Bij de start van de puzzel zijn reeds een aantal vakjes ingevuld om u op weg te helpen. U dient nu de resterende vakjes in te vullen en daarbij de volgende regels in acht te nemen:

 • Er staan maximum twee enen of nullen naast elkaar. Dus xxx11x wordt xx0110 en x0x0xx wordt x010xx om te vermijden dat je meer dan 2 enen of nullen naast elkaar hebt.
 • In elke rij en kolom komen evenveel enen en nullen voor. Zo 0xx010 wordt 011010. Bij oneven roosters zoals 7x7 krijg je een verschil van 1.
 • Tenslotte mag geen enkele kolom gelijk zijn aan een andere kolom. Deze regel geldt ook voor de rijen. (100101 & 1001xx wordt 100101 & 100110.

binaire puzzel uitleg binero


HASHI PUZZELS UITLEG

Bruggen Bouwen wordt ook wel Hashiwokakero of kortweg Hashi genoemd. Het is een logische puzzel bedacht door de Japanner Nikoli.

Bezoek ook onze pagina met Hashi technieken en Hashi online puzzels.

Je krijgt een serie eilanden voorgeschoteld (= cirkels met een cijfer). Het is nu jouw taak om lijnen te trekken (=bruggen te bouwen) tussen deze eilanden. Je raadt het al! Deze bruggen dienen natuurlijk aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

 • Elke brug verbindt twee eilanden horizontaal of verticaal met elkaar.
 • Bruggen kunnen elkaar niet snijden.
 • Er bestaan enkele of dubbele bruggen.
 • Het cijfer verwijst naar het aantal lijnen van de bruggen. Voorbeeld cijfer 2 kan verbonden worden met 1 dubbele brug of met 2 enkele bruggen.
 • Al de eilanden moeten met elkaar verbonden zijn.

Hashiwokakero puzzel hashi puzzels


HOE HITORI OPLOSSEN

Hitori (Japans voor "laat me alleen" of "één persoon") is een logische puzzel ontworpen door Nikoli. Deze puzzel bestaat uit een rooster waarbij elk vakje een cijfer bevat.

Bij deze puzzel is het de bedoeling om bepaalde cijfers te verwijderen door ze te vervangen door een zwart vakje.

Zorg er voor dat u de volgende regels naleeft:

 • In geen enkele rij of kolom mag een cijfer meer dan 1 keer voorkomen.
 • Zwart vakjes mogen enkel diagonaal contact maken.
 • Deze resterende witte vakjes met een cijfer dienen horizontaal of verticaal met elkaar verbinding te maken.

hitori puzzel uitleg hoe hitori oplossen


UITLEG KAKURASU PUZZEL OPLOSSEN

Kakurasu is eigenlijk een latijns vierkant waarbij je moet optellen. Je dient bepaalde vakjes te kleuren via onderstaande regels:

 • De cijfer boven het vierkant en de cijfers aan de linker zijde geven de waarde aan van de vakjes in de rijen en in de kolommen. (voorbeeld: het eerste vakje van de eerste rij of van de eerste kolom is 1 punt waard. the first square in a row or column is worth 1).
 • De cijfers aan de rechter zijde geven het totaal weer per rij van de gekleurde vakjes (voorbeeld rij 5: 7 = 3 + 4).
 • De cijfers onder het vierkant e geven het totaal weer per kolom van de gekleurde vakjes (voorbeeld kolom 4: 11 = 2 + 4 + 5).

Als je een vakje kleurt, dan heeft dit invloed op een rij en op een kolom.

Elke kakurasu heeft maar één juiste oplossing. Deze kan je altijd vinden via logica.

kakurasu puzzel kakurasu help


REGELS OPLOSSEN KAKURO

Kakuro, is ook gekend onder de naam kruissompuzzel of Kakro en is een wiskundige puzzel. Sommige donkere vakjes bevatten een schuine streep met een getal er boven en/of er onder. We noemen ze gemakshalve uitkomsten.

Je dient nu de witte vakjes in te vullen met cijfers van 1 tot 9 zodat de uitkomsten kloppen. Dubbele cijfers zijn niet toegelaten in een kruissompuzzel. Voorbeeld: om de uitkomst 4 te maken, kan je enkel de combinatie 1 en 3 of 3 en 1 gebruiken. De combinatie 2 en 2 is verboden.

kruissompuzzel printen kruissompuzzel oplosser


KNOSSOS PUZZEL REGELS

Een Knossos puzzel verwijst naar het grondplan van een paleis met verschillende kamers in allerlei vormen. Elk cijfer staat voor 1 kamer en geeft het aantal muren aan.

Ga of zoek naar de ontbrekende muren door de hoekpunten horizontaal of verticaal met elkaar te verbinden.

knossos uitleg knossos regels


UITLEG KUROMASU OPLOSSEN

Kuromasu (Japans voor "waar zijn de zwarte vakken") is wederom een puzzel van Nikoli. Sommige vakjes in het rooster zijn wit en bevatten cijfers. Je dient nu de resterende vakjes wit of zwart te maken en rekening houden met de regels hieronder:

 • Vakken met een cijfer blijven altijd wit.
 • Het cijfer toont hoeveel witte vakken (met inbegrip van het vak met het cijfer) er in totaal te zien zijn in zowel horizontale als verticale richting vanuit het vak met het cijfer tot aan de rand van het rooster of tot aan een zwart vakje.
 • Zwarte vakken mogen enkel diagonaal contact maken.
 • Alle witte vakken zijn horizontaal of verticaal met elkaar verbonden.

kurodoko maken kurodoko oplosmethodes


HOE LIGHT UP PUZZEL MAKEN

Light Up (ook Peertjes - Akari genaamd) is wederom een puzzel van Nikoli. Het wordt gespeeld op een rechthoekig raster van witte en zwarte vakjes. De speler plaatst lichten in de witte vakjes volgens de onderstaande regels:

 • Plaats "lichtjes" in witte vakjes zodat al de witte vakjes het ganse raster verlicht worden.
 • Twee "lichtjes" mogen NOOIT op elkaar schijnen.
 • Een "lichtje" zendt lichtstralen horizontaal en verticaal, tenzij het wordt geblokkeerd door een zwart vakje.
 • Een zwart vakje bevat mogelijk een nummer van 0 tot 4 dat aangeeft hoeveel "lichtjes" naast de vier zijden moeten geplaatst worden.
 • Een leeg zwart vakje kan 0, 1, 2, 3, of aangrenzende "lichtjes" hebben.

Om het gemakkelijker te maken, kan u kruisjes plaatsen in witte vakjes waarvan u zeker weet dat daar geen lichtjes mogen.

puzzels printen sudoku hoe werkt het


OPLOSSEN MINESWEEPER PUZZEL

Bij een Minesweeper (mijnenveger) puzzel bevatten sommige cellen cijfers. Dit geeft aan hoeveel vakjes rondom dat nummer (inclusief diagonalen) een mijn bevatten. Gebruik enkel logica om uit te zoeken waar alle mijnen zich bevinden.

Je merkt dat mijnen NIET exclusief bij een bepaald cijfer behoren en dus aan verschillende cijfers mogen gekoppeld worden.

Plaats een kruis in vakjes waar zeker geen mijn kan staan!

mijnenveger oplossen mijnenverger regels


DOUBLE MINESWEEPER PUZZEL

Bij een double minesweeper kunnen de vakjes 1 of 2 MIJNEN bevatten. Zie hieronder een voorbeeld van een double minesweeper.

mijnenverger technieken


UITLEG MUREN PUZZEL

Muren (Walls) is een logische puzzel bedacht door Naoki Inaba (Japan). Het doel is om horizontale of verticale lijnen te plaatsen in elk leeg vakje.

De nummers in de zwarte vakjes tonen het aantal lijnstukken die met die vakjes in verbinding staan.

walls puzzles oplosmethodes puzzel


UITLEG NURIKABE REGELS

Nurikabe werd uitgevonden door Nikoli. Deze puzzel heeft ook andere namen, waaronder Celstructuur en Eilanden in de Stroom.

Nurikabe wordt gespeeld op een rechthoekig raster met enkele vakjes die getallen bevatten. Aanvankelijk hebben alle vakjes dezelfde kleur.

De uitdaging is om niet-genummerde vakjes te wijzigen (genummerde vakjes kunnen niet worden gewijzigd), zodat:

 • Sommige vakjes krijgen een "punt" en behoren tot een eiland
 • Sommige vakjes worden "blauw" en behoren tot de zee die de eilanden van elkaar scheidt.

Twee eilandvakjes of twee zeevakjes worden als verbonden beschouwd als zo horizontaal of verticaal aan elkaar hangen.

De opzet is om puntvakjes te verbinden met nummervakjes om zo eilanden te vormen. De blauwe vakjes vormen de zee. U dient 3 regels te volgen:

 • Een genummerd vakje is een eilandvak en bepaalt het aantal vakjes van dat eiland. Voorbeeld: een vakje met nummer 3 heeft twee puntcellen nodig om een ​​eiland te vormen.
 • Elk eiland mag slechts één genummerd vakje bevatten.
 • Er is slechts één zee zonder 2 × 2 gebieden met blauwe vakjes.

nurikabe gratis puzzelboek nurikabe puzzel met antwoorden

PAIRS NURIKABE

Pairs Nurikabe is een variant waarbij elk eiland precies twee getallen moet bevatten in plaats van één. De totale grootte is gelijk aan de som van deze getallen.

pairs nurikabe oplossen


RIKUDO PUZZELS REGELS

Een Rikudo vindt je ook onder de naam Hidato, Hidoku, Number Snake, Snakepit, Jadium of Numbrix.

De bedoeling is om via logische denken met de cijfers van 1 tot 36, 60 of 90 een ​​pad met opeenvolgende nummers te maken. Er staan al nummers ingevuld om je op weg te helpen.

Twee opeenvolgende nummers moeten steeds naast elkaar staan. Nummers mogen verticaal, horizontaal of diagonaal met elkaar verbonden worden. Aan het einde van de rikudo moet het hele raster vol zijn!

Elke rikudo heeft slechts één unieke oplossing. Soms is het het handiger om niet bij 1 te beginnen, maar start je ergens middenin of kan het handig zijn om terug te tellen.

U vindt rikudo's in allerlei vormen. Meestal wordt een honingraat gebruikt. We opteren voor een vierkant.

hidato maken rikudo oplossen


SHIKAKU PUZZEL MAKEN

Een Shikaku vind je ook terug onder de naam Rechthoeken en is een logische puzzel die interessant is voor kinderen omdat je beroep moet doen op de tafels van vermenigvuldiging. De regels zijn eenvoudig.

Je dient het rooster op te splitsen in rechthoeken of vierkanten. In elke figuur (rechthoek of vierkant) mag zich maar 1 getal bevinden. Dit getal dient gelijk te zijn aan het aantal vakjes van de figuur die je maakt.

shikaku techniekenSLITHERLINK PUZZEL OPLOSSEN

Deze puzzel is een creatie van Nikoli, de bekendste puzzelmaker. Er zijn veel namen voor de puzzel zoals: Fences, Takegaki-puzzels, Loop the Loops, Ouroboros-puzzels, Suriza en zelfs Dotty. In een slitherlink probeer je punten te verbinden met lijnen volgens de onderstaande regels:

 • Verbind aangrenzende stippen met verticale of horizontale lijnen en probeer een lus te maken. Diagonale verbindingen zijn niet toegestaan.
 • De getallen in de vakjes geven aan hoeveel van de zijden ervan deel uitmaken van de lus: 0, 1, 2 of 3.
 • Lege vakjes kunnen worden omringd door een willekeurig aantal lijnen.
 • De lus mag zichzelf NOOIT kruisen.

slitherlink geavanceerde technieken

TATAMIBARI PUZZEL UITLEG

Een Tatamibari is een logische puzzel uitgevonden door Nikoli. Een rechthoekig of vierkant rooster bevat 3 soorten symbolen: kruis, horizontale balk of verticale balk.

Het doel is om het rooster in rechthoekige gebieden te verdelen. Elke regio bevat één cel met een symbool. Ideaal om ruimtelijk inzicht te verbeteren.

 • Een regio met een kruis moet een vierkant zijn.
 • Als een gebied een horizontale balk bevat, dan moet de breedte van de regio groter zijn dan de hoogte.
 • Als een gebied een verticale balk bevat, dan moet de breedte van de regio kleiner zijn dan de hoogte.
 • Een roosterpunt mag NIET worden gedeeld door de hoeken van vier regio's.

tatamibari uitleg tatamibari regelsCIJFERBLOKKEN UITLEG

De spelregels zijn simpel, maar een cijferblokken puzzel oplossen is vaak andere koek. Het lijkt sterk op de cijferpuzzel sudoku. Een sudoku bestaat uit 9 gelijke vormen (=grote vierkanten) met 9 vakjes waarin telkens éénmaal de cijfers 1 tot en met 9 passen.

Een cijferblokpuzzel bevat verschillende vormen met 1, 2, 3, 4 of 5 vakjes. Net als bij sudoku staat er hier en daar al een cijfer in een vakje. Bij cijferblokken beperken we ons tot de cijfers 1 tot en met 5. Het aantal vakjes horizontaal en verticaal ligt niet vast. Hieronder een cijferblokken van 3x5 en één van 5x6.

Hoe gaan we nu te werk om een Number Blocks puzzel op te lossen? In de vakjes moet je, net als bij sudoku, een cijfer plaatsen.

 • De kleinste vorm bestaat slechts uit 1 vakje. Hier kan je enkel het cijfer 1 invullen.
 • Een vorm met twee vakjes krijgt steeds de cijfers 1 en 2. Nu moet je wel gaan denken: waar komt cijfer 1 en waar komt cijfer 2.
 • Volg nu dezelfde werkwijze voor de vormen met 3, 4 en 5 vakjes.

Let op! Vakjes met hetzelfde cijfer mogen nooit buren zijn (noch horizontaal, noch verticaal en noch diagonaal). Hieronder een voorbeeld. De rode vakjes zijn fout.

Er is telkens maar 1 juiste oplossing en de vakjes kunnen steeds ingevuld worden door een logische redenering te volgen. Het is geen gokpuzzel. Het is denksport en niet een kwestie van lukraak wat uitproberen. Er is wel geen vast volgorde om de cijfers in te vullen.

Nu gaan we samen, stap voor stap, een Number Blocks puzzel maken.


Dit is een Number Blocks puzzel bij het begin. Er staan al een paar cijfers om je op weg te helpen.
In de vorm rechtsboven zijn er 2 vakjes. Juist boven de 2 (die er al stond) mag je geen cijfer 2 plaatsen. Dus daar komt cijfer 1 en cijfer 2 komt boven cijfer 1.

Onderaan links mag je enkel cijfer 1 invullen.
Linksboven plaatsen we 1. Dit is de enige plaats waar we contact kunnen vermijden met de 1 uit de vorm met 2 vakjes.

Er is onderaan maar één plaats voor cijfer 2 om contact met de andere 2 te vermijden.

Naast cijfer 4 zal straks zeker een 3 komen. Dus is cijfer 4 hier de enige mogelijkheid.
De 4 komt bovenaan om botsing met de andere 4 te voorkomen.

Er is nog één plaats over voor cijfer 5.

Ook voor cijfer 3 onderaan is er maar één optie.
De laatste 3 cijfers zijn simpel in te vullen.

U bent klaar om de cijferblokken wereld in te duiken. Pas op! Grote kans op verslaving.


HOE SUGURULINES OPLOSSEN

Sugurulines is een Number Blocks puzzel die je oplost in omgekeerde richting. Je krijgt een raster gevuld met cijfers van 1 tot 5 en slechts enkele lijnen.

Het is nu jouw uitdaging om cijfergroepjes te vormen door op zoek te gaan naar de ontbrekende lijnen. Een groep bestaat uit 1, 2, 3, 4 of 5 verschillende cijfers. Er zijn dus 5 mogelijke groepen: (1), (1-2), (1-2-3), (1-2-3-4) en (1-2-3-4-5).

Voor elke sugurulines puzzel is maar 1 oplossing mogelijk. Gebruik denkstrategieën om de puzzel op te lossen!

Hieronder een voorbeeld van een Sugurulines Puzzel die we stap voor stap samen met jou gaan oplossen.

sudoku variant

STAP 1

tectonic puzzel tips

 • De 2 rechtsboven kan niet zonder cijfer 1. De 1 eronder is de enige 1 in zijn buurt. Ze vormen zeker al een groep.
 • De 3 links van de 1 kan er niet bijhoren, want dan zou de 4 boven die 3 geen bereikbare 3 meer kunnen vinden.
 • We hebben de 1ste groep gevonden bestaande uit 2 cijfers.

STAP 2

tectonic puzzel uitleg

 • De 4 onder de 5 heeft een 3 nodig.
 • Enkel de linker 3 komt in aanmerking.
 • De 2 onder de 4 is geen optie.
 • Dus behoren de cijfers 1 en 2 boven de 3 ook tot deze groep, een vorm met 4 cijfers.

STAP 3

tectonic puzzel gratis

 • De enige groep met cijfer 5 is nu compleet door cijfer 2 toe te voegen.
 • Cijfer 3 onderaan rechts heeft nog een 2 nodig waardoor cijfer 1 links onderaan als afzonderlijke vorm bestaat.
 • Jouw eerste Sugurulines is een feit. Smaakt het naar meer?