WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

BINAIRE PUZZEL MAKENNU ONLINE
TE KOOP

Dankzij onderstaande tips en technieken kan je vlugger een binaire puzzel of takuzu oplossen. Als je de oplosmethodes onder de knie hebt, ga dan naar binaire puzzels online..

Gebruik enkel logische stappen.

GA OP ZOEK NAAR EEN DUO

Ga in de rijen en kolommen op zoek naar duo's..

binairo solving methods binaire puzzel tips

De vakjes B1 en C1 hebben een duo (=00) end D3 en D4 hebben ook een duo (=11). Dus A1 en D1 krijgen cijfer 1 en D2 en D5 krijgen cijfer 0, want volgens de regels mag je nooit 3-maal een 0 of een 1 na elkaar plaatsen.


VERMIJD TRIO'S

Ga in rijen en kolommen of zoek naar twee vakjes met hetzelfde cijfer en met slechts 1 leeg vakje tussen beiden. Dit leeg vakje krijgt dan het andere cijfer om een trio te voorkomen.

binairo puzzels takuzu oplossen

De vakjes C2 en C4 hebben cijfer 0, dus C3 krijgt cijfer 1 waardoor je een trio vermijdt.


RIJEN EN KOLOMMEN AANVULLEN

Vanuit de regels weten we dat elke rij en elke kolom evenveel nullen als enen moet bevattten. Als het maximum aantal nullen of enen ingevuld is in een rij of kolom; dan kan je de overige ontbrekende nullen of enen invullen.

In ons voorbeeld zijn al de enen ingevuld in kolom C en rij 3. De gekleurde vakjes krijgen dus een nul.

oplossen binaire puzzel


VERMIJD DUBBELE RIJEN EN KOLOMMEN

Bij het oplossen van een binaire puzzel moet je opletten dat je geen identieke rijen of kolommen hebt. Heb je al een rij of kolom ingevuld en je hebt een rij of kolom die bijna identiek is, dan kan dit helpen om de ontrekende cijfers in te vullen.

In vak E5 moeten we 0 invullen en in F5 horen we 1 te plaatsen om geen identieke rijen te hebben.

tips oplossen binaire puzzel


VERMIJD ONMOGELIJKE COMBINATIES

Als je in het gekleurde vak een nul invult, dan zijn al de 3 nullen opgebruikt voor die rij en ben je verplicht om in de 2 resterende vakken cijfer 1 te plaatsen waardoor je een trio van enen hebt. Dit is niet toegestaan, dus moet je cijfer 1 plaatsen in het gekleurde vak.

tips binaire puzzels


2 LEGE VAKKEN TUSSEN 0 EN 1

Heb je twee lege vakken tussen 0 en 1, dan weet je zeker dat in één van deze vakken cijfer 1 komt en cijfer 0 in het andere vak. Deze informatie kan helpen om andere vakken in te vullen.

In B3 of C3 moet je zeker cijfer 1 plaatsen. Dan zijn al de enen opgebruikt voor rij 3. Je moet dus cijfer 0 plaatsen in vak E3.

binaire puzzels afdrukken