WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

BRUGGEN BOUWEN PUZZEL MAKENN

We gaan Bruggen Bouwen (= Hashiwokakero of Hashi)! Deze denkpuzzel bestaat uit eilanden die via bruggen allemaal met elkaar verbonden meoten worden.

Na het doornemen van de technieken kan u bruggen bouwen online oefenen op onze website.

Hieronder vindt u uitleg technieken en tips om Bruggen Bouwen puzzels vlugger te maken.

4 IN HOEK, 6 AAN ZIJDE OF 8 IN HET MIDDEN

Een eiland in een hoek kan maximum 2 buren hebben en maximum 2 lijnen per brug. Dus als eiland 4 zich in een hoek verbindt, dan moet je dit met beide buren verbinden via een dubbele brug.

Bij eiland 6 aan een zijde volg je dezelfde redenering. Hier zijn er 3 buren en krijg je dus 3 dubbele bruggen.

Tenslotte heeft eiland 8 steeds 4 buren met dubbele bruggen.

oplossen Hashiwokakero Hashiwokakero technieken

EILANDEN MET 1 GEBUUR

Wanneer eilanden 1 of 2 maar 1 gebuur hebben, dan kan je onmiddellijk de juiste brug plaatsen, namelijk een enkele brug bij eiland 1 en een dubbele brug bij eiland 2.

Hashiwokakero online

3 IN HOEK, 5 AAN ZIJDE OF 7 IN HET MIDDEN

We weten niet exact welke bruggen we moeten plaatsen, maar we weten wel het volgende:

  • 3 in hoek: zeker enkele brug naar beide buren.
  • 5 aan zijde: zeker enkele brug naar de 3 buren.
  • 7 in midden: zeker enkele brug naar de 4 buren.

Je ziet hieronder 5 verbonden met 3 buren door enkele brug en 7 verbonden met 4 buren door enkele brug.

Daar er zeker een brug loopt van 7 naar ?, weet je nu ook dat A en B niet rechtstreeks met elkaar verbonden kunnen worden.

Hashiwokakero oplossen

ZELFDE SITUATIE MAAR MET 1 ALS BUUR

We hebben ongeveer dezelfde situatie als hierboven, maar nu weten we dat één van de buren eiland 1 is. Dus weten we automatisch dat de overige bruggen dubbel moeten zijn.

Hashiwokakero oplossing

EILANDEN MET WEINIG BUREN

Hoe minder buren eilanden hebben, hoe makkelijker het is om de bruggen te vinden.

Hieronder heeft eiland 4 slechts 2 buren, namelijk 2 rechts en 6 onder. Dus weet je dat je naar beide een dubbele brug mag plaatsen.

Hashiwokakero pdf

ISOLATIE EILANDEN VERMIJDEN

Eén van de regels bij Bruggen Bouwen is dat al de eilanden met elkaar verbonden moeten worden, Je moet dus isloatie voorkomen.

Als je hieronder eilanden 1 met elkaar verbindt, dan zijn ze geïsoleerd van de andere eilanden. Dit is niet correct. Dus mag je met absolute zekerheid beide eilanden verbinden met hun andere buur.

Hashiwokakero puzzels