WWW.SUGURUPUZZLES.COM

HASHI PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


N     P  

     

BRUGGEN BOUWEN PUZZEL

Bij Bruggen bouwen (=Hashiwokakero of Hashi) is het de bedoeling om een serie eilanden (cirkels) met in elk eiland een nummer met elkaar te verbinden. De verbinding bestaat uit een enkele of dubbele horizontale of verticale lijn.

Lees vooraf de uitleg over bruggen bouwen en ontdek de voorwaarden waaraan de lijnen moeten voldoen.

BRUGGEN BOUWEN IN DE PUZZELPAUZE

INKIJKEXEMPLAAR

NU ONLINE
TE KOOP


Dankzij Sudoku, Tectonic, Kakuro, Tentje Boompje, ... vinden steeds meer kinderen en volwassenen plezier in het oplossen van logische puzzels zoals Bruggen bouwen.
Ook het onderwijs ontdekt de uitgebreide mogelijkheden voor taal, rekenen, samenwerking, ... en integreren denkpuzzels in het klasgebeuren.
We starten dit Hashi puzzelboek met een complete bespreking van de oplossingstechnieken.
Daarna volgen 200 oefenpuzzels verdeeld over 3 groepen: 10x10, 12x12 en 16x16.

Lees de richtlijnen hieronder om de BRUGGEN BOUWEN PUZZEL op te lossen.

 • N: enkel niveau 1.
 • P: kies een puzzel van 1 tot 40.
 • START: de puzzel wordt nu geladen.
 • Klik op VOLG om automatisch volgende puzzel te tonen.
 • Klik op "lege ruimte" boven, onder of naast een cirkel om "horizontale enkele lijn" te plaatsen.
 • Klik op "horizontale enkele lijn" om te veranderen in "horizontale dubbele lijn".
 • Klik op "horizontale dubbele lijn" om te veranderen in "verticale enkele lijn".
 • Klik op "verticale enkele lijn" om te veranderen in "verticale dubbele lijn".
 • Klik op "verticale dubbele lijn" om te veranderen in "lege ruimte".
 • Klik op een CIRKEL om te veranderen in CIRKEL MET KRUIS. Dit betekent dat de juiste lijnen gevonden zijn voor deze cirkel.
 • Klik op NAZIEN om de BRUGGEN BOUWEN puzzel te controleren op fouten.
 • Klik op OPL om de oplossingvan de Hashi puzzel te tonen.