WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU TRAINER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

SCANNING 2


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
PUZ  


OPDRACHT


Boven de sudoku kan je lezen in welke blokgroep je dient te scannen op de aanwezigheid van een bepaald cijfer. Scan daarna in de andere richting en probeer hierdoor het aantal mogelijke vakken te beperken.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Er blijft nog 1 vak over: vul het cijfer definitief in.
 • Er blijven nog 2 vakken over: plaats in beide vakken het cijfer in het klein.
 • Er blijven nog 3 vakken over: doe niks (=niks invullen is hier het juiste antwoord).

SCANNING OF CROSS-HATHCING VERVOLG


Via scanning 1. vinden we een blok waarin nog 2 of 3 vakken overblijven als mogelijke plaats voor een bepaald cijfer.

Indien we deze vakken gevonden hebben na een horizontale scanning, dan gaan we nu verticaal scannen of omgekeerd. We tonen een voorbeeld van elk.

Scanning Top, Middelste of Beneden Blokken:

 • Na een horizontale scanning van de Middelste Blokken vinden we cijfer 3 in rij 4 en 5. Dit geeft 2 vakken (= geel gekleurd) in rij 6 als mogelijke plaatsen voor cijfer 3.
 • Nu gaan we verticaal scannen en controleren we kolom 8 en 9 op de aanwezigheid van cijfer 3.
 • We vinden cijfer 3 in kolom 8, nl in r7c8 en kunnen dus cijfer 3 uitsluiten voor r6c8.
 • Hierdoor is in rij 6 vak r6c9 de enige plaats voor cijfer 3.

sudoku technieken


Scanning Linker, Centrum of Rechter Blokken:

 • Na een verticale scanning van de Linker Blokken vinden we cijfer 8 in kolom 1 en 2. Dit geeft 3 vakken (= geel gekleurd) in kolom 3 als mogelijke plaatsen voor cijfer 8.
 • Nu gaan we horizontaal scannen en controleren rij 4, 5 en 6 op de aanwezigheid van cijfer 8.
 • We vinden cijfer 8 in rij 4 (r4c8) en in rij 5 (r5c5) en kunnen dus cijfer 8 uitsluiten voor r4c3 en r5c3.
 • Dus is in kolom 3 vak r6c3 de enige plaats voor cijfer 8.

sudoku cross hatchingSUDOKU TECHNIEK SCANNING (DEEL 2)


De cross-hatching techniek wordt nog eens besproken in onderstaande video.SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Er zijn 10 puzzels.
Kies START om de sudoku te laden.
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. De juiste vakjes krijgen een GROENE achtergrond en de verkeerde vakjes een RODE.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.