WWW.SUGURUPUZZLES.COM

CAVE PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZ  
     

Cave puzzels worden ook soms Bag puzzels of Corral puzzels genoemd.

Bij deze sudoku variant vormen al de vakjes met een getal een groep - cave genaamd - en die krijgen, in ons ontwerp, een tegel als achtergrond. Elk getal geeft het totale aantal vakjes aan dat verticaal en horizontaal is verbonden met het genummerde vakje inclusief het vakje zelf.

Al de vakjes die NIET tot de cave behoren (=graszodes in ons ontwerp), moeten als aparte groepjes verbonden zijn met een rand van het raster.

De vakjes die tot de cave behoren dient u te voorzien van een tegel als achtergrond en de andere vakjes een graszode.

Om uw vaardigheden te verbeteren, kan u onze pagina lezen met Cave puzzel technieken.

Volg de instructies hieronder om de BAG puzzels van deze website te maken.

  • NIV: kies jouw startniveau (1=makkelijk - 2=gevorderd - 3=moeilijk).
  • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
  • START: deze Cave puzzel wordt nu geladen.
  • Klik op ⏭ om automatisch volgende oefening te laden.
  • Klik op een grijs vakje om te veranderen in een tuintegel.
  • Klik op een tuintegel om te veranderen in een graszone.
  • Klik op een graszone om het grijs en neutraal te maken.
  • Klik op een GETAL en deze wordt zwart. Dit betekent dat je al de vakjes hebt aangeduid voor dit getal.
  • Klik op ✓ om de Corral puzzel te controleren op fouten.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen van de Bag puzzel.