WWW.SUGURUPUZZLES.COM

WATER FUN OF AQUARIUM PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZZEL (10)    
     


Water Fun puzzels aka Aquarium worden gespeeld op een vierkant of rechthoekig raster. Je probeert gebieden op het rooster met water te vullen. Cijfers onder en naast het raster geven aan hoeveel cellen van elke rij en kolom met water moeten worden gevuld.

Gebieden met gevulde cellen moeten overal hetzelfde waterniveau hebben volgens de wetten van de fysica. Ook als het oppervlak van meerdere gebieden niet aansluit, zoals in een U-vormige buis.

Volg de stappen hieronder om de Water Fun puzzel op te lossen.

  • NIV: kies je startniveau.
  • PUZZEL: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken. Tussen haakjes staat het aantal puzzels per niveau.
  • START: deze puzzel wordt nu geladen.
  • Klik op VOLG. om automatisch volgende puzzel te tonen.
  • Klik op een cel met een cijfer onder of naast het raster. Deze cellen worden groen om aan te geven dat je alle blauwe cellen voor die rij of kolom hebt gevonden.
  • Klik op een grijze cel om in een blauwe cel te veranderen (= water).
  • Klik op een blauwe cel om in een witte cel te veranderen (= is geen water).
  • Klik op een witte cel om deze weer grijs en neutraal te maken.
  • Klik op ✓ om de Water Fun puzzel na te zien. De verkeerde vakjes kleuren rood. Als de puzzel volledig juist is, dan kleuren alle vakjes geel.
  • Klik op OPL om de oplossing te zien.