WWW.SUGURUPUZZLES.COM

DIVIDOKU PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

Dividoku is een sudoku variant waarmee je ook delen en vermenigvuldigen oefent. Een deling (27 : 3 = 9 of 27 : 9 = 3) ziet er als volgt uit: deeltal : deler = quotiënt. Wat betekent dit nu binnen de context van een sudoku?

  • Deeltal: getal buiten het sudokuveld (bv. 27)
  • Deler: aantal vakjes dat je verwijderd bent van het deeltal (bv. 3 of 9). Deler bepaalt in welk getal je iets gaat invullen in bv. vak 3 of 9.
  • Quotiënt: resultaat van de deling (bv. 9 of 3). Quotiënt is het cijfer dat je gaat invullen. Afhankelijk van de deler is dit bv. 9 of 3.

Op deze manier geeft een dividoku als sudoku variant ook een visuele representatie van een deling, nl. Je kan 27 vakjes bewandelen door over 3 vakjes 9 keer heen en weer te wandelen of door over 9 vakjes 3 keer heen en weer te stappen.


DIVIDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
DEELTALLEN: Rond het veld vind je de DEELTALLEN waarvan je de quotiënt in het veld dient te plaatsen dat overeenstemt met de deler. Klik op een deeltal om de achtergrondkleur te veranderen. Handig om aan te duiden welke je niet meer nodig hebt.
KOLOM 2: In kolom 2 vind je de ontbrekende cijfers voor elke rij.
RIJ 2: In rij 2 vind je de ontbrekende cijfers voor elke kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

DIVIDOKU MAKEN
Cijfer(s) kiezen: Kies in de 1ste kolom het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.