WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU TRAINER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

FULL HOUSE / LAST DIGIT


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


Zoek een rij, kolom of blok met 1 ontbrekend cijfer. Meerdere antwoorden zijn mogelijk!
1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
PUZ  


OPDRACHT


Zoek een rij, een kolom of blok waar nog 1 cijfer ontbreekt en vul dit in. Er kunnen meerdere rijen, kolommen of blokken zijn met nog 1 ontbrekend cijfer.


WAT IS EEN FULL HOUSE


Een Full House is de eenvoudigste sudoku techniek. Het is een rij, kolom of blok met nog één lege vakje. Je herkent ze gemaakkelijk. Ze komen vooral voor wanneer de sudoku bijna af is of in het begin bij makkelijke puzzels. Als een rij, kolom of blok al met 8 cijfers is gevuld, overloop dan de cijfers van 1 tot 9 en vul het ontbrekende cijfer in.

Een Last Digit is een full house die tevens de laatste lege cel is van de ganse sudoku.


SUDOKU TECHNIEK FULL HOUSE


De full house techniek wordt ook nog eens uitgelegd in onderstaande video.SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Er zijn 10 puzzels.
Kies START om de sudoku te laden.
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. De juiste vakjes krijgen een GROENE achtergrond en de verkeerde vakjes een RODE.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.