WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU TRAINER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

SQUARE TECHNIEK


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
PUZ  


OPDRACHT


Ga op zoek naar een blok met 4 ingevulde vakken die een vierkant (=square) vormen. Een blok met een square heeft altijd 1 rij en 1 kolom met nog ontbrekende cijfers. Onderzoek die rij en die kolom en probeer een naked pair te vinden in het blok met de square. Probeer daarna de plaatsen van de nog ontbrekende cijfers te beperken tot hoogstens twee vakken.


HOE WERKT DE SQUARE TECHNIEK?


Hieronder zijn we een voorbeeld van een sudoku met een square. Square is het Engelse woord voor vierkant. In blok 6 vormen de vakken met de cijfers 1, 2, 5 en 9 een square (=vierkant).

sudoku cursus

Als we kijken naar de cijfers die aanwezig zijn in rij 6, maar GEEN deel uitmaken van blok 6, dan vinden we 3 en 7. We hebben nu het naked pair 37 gevonden dat we kunnen plaatsen in R4C9 en in R5C9.

Door de invloed van het naked pair kunnen we 8 plaatsen in R6C7 en 6 in R6C8. Het naked pair heeft ook invloed op kolom 9. We kunnen nu ook cijfer 8 plaatsen in R9C9.

Als we een square hebbben gevonden, dan kijken we steeds naar de rij en de kolom die loopt door de vakken waarin nog cijfers ontbreken.


SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Er zijn 10 puzzels.
Kies START om de sudoku te laden.
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. De juiste vakjes krijgen een GROENE achtergrond en de verkeerde vakjes een RODE.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.