WWW.SUGURUPUZZLES.COM

ANTI KNIGHT SUDOKU X ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
N    P  

Bij een Sudoku X of een Diagonaal Sudoku moeten ook beide diagonalen de cijfers 1 tot 9 bevatten. Deze puzzels worden ook Kokonotsu genoemd.

De Anti-Knight Sudoku X bevat nog een extra regel. Gelijke cijfers mogen niet via een paardensprong bereikbaar zijn. Het is leuke combinatie van schaken en sudoku.


ANTI-KNIGHT SUDOKU X OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via N kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij P vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.
DIAGONALEN: LINKS ONDER zie je de ontbrekende cijfers voor de diagonaal van links onder naar rechts boven.
RECHTS ONDER zie je de ontbrekende cijfers voor de diagonaal van rechts onder naar links boven.

ANTI-KNIGHT SUDOKU X MAKEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.