WWW.SUGURUPUZZLES.COM

NURAF OF ARAF NURIKABE PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV PUZ
     

Nuraf, ook bekend als Araf Nurikabe, combineert de regels van Nurikabe en Araf. Een rechthoekig of vierkant raster bevat getallen in sommige cellen. Het doel is om enkele cellen van een raster zwart te maken of een punt te plaatsen volgens de volgende regels:

 • De zwarte vakken verdelen het raster in eilanden.
 • Vakken met getallen zijn nooit blauw.
 • Twee eilanden zijn nooit horizontaal of verticaal verbonden met elkaar.
 • Alle blauwe vakken moeten horizontaal of verticaal verbonden zijn.
 • Geen 2x2-gebieden kunnen blauw zijn.
 • Elk eiland bevat precies twee nummers.
 • De grootte van een eiland moet gelijk zijn aan een cijfer tussen de 2 cijfers die zich in dat eiland bevinden. Als het eiland bijvoorbeeld 1 en 4 bevat, dan moet de grootte van het eiland gelijk zijn aan 2 of 3 vakken.

Vindt u dit een leuke puzzel, probeer dan ook eens de nurikabe of de pairs nurikabe.

Volg de onderstaande stappen om een Nuraf puzzel van onze website te maken.

 • NIV: kies je startniveau. Tussen haakjes staat het aantal beschikbare puzzels per niveau.
 • PUZ: vul het nummer in van de Nuraf puzzel die je wil maken.
 • START: deze puzzel wordt nu geladen.
 • Klik op een vakje om deze in een blauw vakje te wijzigen, wat betekent: dit vakje maakt geen deel uit van een eiland.
 • Klik op een blauw vakje om deze te wijzigen in een vakje met een punt, wat betekent: dit vakje hoort bij een eiland.
 • Klik op een vakje met een punt om weer een neutraal vakje te maken.
 • Klik op ✓ om de Nuraf puzzel te controleren. De foute vakjes worden rood.
 • Klik op OPL om de oplossing van de Araf Nurikabe te tonen.