WWW.SUGURUPUZZLES.COM

NINE BALL SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

De Nine Ball Sudoku is een variant waarbij het sudokuveld gekleurde cellen bevat in de vorm van een bal. De cijfers die men dient in te vullen in de gekleurde vakken zijn verwant met het cijfer 9. Vandaar de naam Nine Ball Sudoku.

We gaan de regels eventjes systematisch overlopen:

  • In de gekleurde vakken van rij 2 tot en met 5 vindt u de cijfers van 1 tot 9.
  • In de gekleurde vakken van rij 5 tot en met 8 vindt u ook de cijfers van 1 tot 9.
  • Cijfer 9 in een gekleurd vak bevindt zich altijd tegenover de andere 9.
  • De som van de andere tegenovergestelde gekleurde vakken is altijd 9.
  • Er bevinden zich ook getallen buiten het sudokuveld. Deze zijn de som van het 1ste en het 3de cijfer.

TIP: om het goed te begrijpen, kan je de oplossing van de 1ste puzzel bekijken.


NINE BALL SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
RIJ 2: In RIJ 2 boven het sudokuveld bevinden zich de ontbrekende cijfers van elke kolom.
KOLOM 2: In KOLOM 2 links van het sudokuveld bevinden zich de ontbrekende cijfers van elke rij.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

NINE BALL SUDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.