WWW.SUGURUPUZZLES.COM

MYSTERY SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

De Mystery Sudoku is een eigen creatie. Net zoals bij een sum frame sudoku staan er SOMGETALLEN in de rand.

Eén van de 9 cijfers (bvb 2) is het mysterycijfer. Wat weten we over dit cijfer?

  • Het middelste cijfer van het rooster is ALTIJD het mysterycijfer, maar zijn waarde is voorlopig nog onbekend.
  • De getallen in de rand zijn de SOM van de cijfers die zich boven, onder, links of rechts van het mysterycijfer bevinden. In het voorbeeld hieronder: A+B+C = 16, C+F+I = 23, G+H+I = 19 en A+D+G = 9.

    sudoku online

  • Probeer de waarde van het mysterycijfer te vinden en de plaats van de andere 8 mysterycijfers om zo de volledig mystery sudoku op te lossen.
  • Staat er een "0" als somgetal, dan mag je logischerwijze het vak daarnaast aanduiden als mysteryvak.

    sudoku app

TIP: als het niet helemaal duidelijk is, bestudeer dan grondig de oplossing van de 1ste puzzel.MYSTERY SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
VAK KLEUREN: Klik op een vak in het SUDOKUVELD om de kleur in dat vak te veranderen tussen geel of wit. Handig om vakken aan te duiden die het mysterycijfer bevatten.
RIJEN: Voor elke rij staat een SOMGETAL. Links ervan vind je de ontbrekende cijfers voor die rij. Na elke rij staat weer een SOMGETAL.
KOLOMMEN: Boven elke kolom staat een SOMGETAL. Hier boven vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom. Onder elke kolom staat ook een SOMGETAL.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

MYSTERY SUDOKU MAKEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.