WWW.SUGURUPUZZLES.COM

LIGHTHOUSE ZEESLAG PUZZELS

suguru puzzle   puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV    PUZ  
     

Lighthouse Battleships (vertaald als Vuurtoren Zeeslag) combineert Zeeslag puzzels met Lighthouses. Het doel is om de plaats van de schepen te vinden. De schepen mogen elkaar niet raken, ook niet diagonaal. De vloot bestaat uit:

 • 1 slagschip = 4 vakjes.
 • 2 kruisers = 3 vakjes.
 • 3 torpedoboten = 2 vakjes.
 • 4 onderzeeërs = 1 vakje.

Een vakje met een cijfer is een vuurtoren. Dit cijfer is het totaal van de scheepsdelen dat zich in dezelfde rij en kolom bevindt als de vuurtoren. De schepen mogen ook de vuurtorens niet raken.

Volg de richtlijnen hieronder om de Lighthouse puzzels van deze site op te lossen.

 • NIV: kies uw niveau.
 • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
 • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu geladen.
 • Klik op VOLG om naar de volgende puzzel te gaan.
 • Kies onder de puzzel één van de 8 mogelijkheden.
 • Kies op de GOM om vak in beginstand te plaatsen.
 • Klik op een plaats in het rooster waar u die vorm wil hebben.
 • Klik op NAZIEN om de Lighthouse Battleships na te zien op fouten.
 • Klik op OPL om de oplossing weer te geven.