WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzelNU ONLINE
TE KOOP

Beheers je de voornaamste technieken, gan dan naar kakuro oplossen online.


HOE KAKURO OPLOSSEN

We herhalen nog even kort de kakuro regels:

  • Vul de witte vakjes met een cijfer van 1 tot 9.
  • Boven de diagonaal vind je de som van een horizontale groep van witte vakjes.
  • Onder de diagonaal vind je de som van een verticale groep van witte vakjes.
  • Een cijfer mag slecht één keer voorkomen in een groep.
  • Iedere kakuro heeft maar één juiste oplossing.

KAKURO TIPS

KAKURO SOMMEN

Ga eerst op zoek naar kakuro sommen. Dit zijn getallen met slechts 1 combinatie. Stel dat 16-in-twee (7+9) en 23-in-drie elkaar snijden (6+8+9)n dan kan in het gemeenschappelijke vakje alleen 9 ingevuld worden.

Hieronder een tabel met kakuro sommen met slechts 1 combinatie:

kakuro technieken

DE 'LAST CELL' TECHNIEK

Bij de last cell techniek ga je op zoek naar een rij of een kolom waar nog 1 cijfer ontbreekt. Hoe ga je dit nu oplossen? Je telt de ingevulde vakken van de rij of van de kolom samen en trekt dit af van het getal dat boven of onder de diagonaal staat.

Een voorbeeld om alles duidelijker te maken. Hieronder kan je 2 invullen op de plaats van A want 20-(1+8+9)=2. Op de plaats van B kan je 7 invullen want 15-8=7.

kakuro lone square

DE 'CROSS REFERENCE' METHODE

Onderzoek de combinaties van een gemeenschappelijk vak. Sommige getallen zoals bvb. 6 (in 3 vakken) en 20 (in 3 vakken) hebben in hun combinaties slechts 1 gemeenschappelijk cijfer.

Bij 6 heb je (1+2+3) en bij 20 vind je (3+8+9, 4+7+9, 5+6+9 and 5+7+8). Enkel cijfer is gemeenschappelijk.

Nog een voorbeeld voor meer helderheid. Cijfer 16 kent enkel de combinatie (7+9). cijfer 9 heeft 4 combinaties (1+8,2+7,3+6 en 4+5). Geen enkele combinatie bevat cijfer 9, dus dien je 7 in te vullen in het gemeenschappelijke vakje van de sommen 16 en 9.

kakuro lone square

DE 'LOCKED CELL' TECHNIEK

Als je een cijfer invult in een rij of in een kolom, dan kan dit cijfer niet nog eens geplaatst worden in die rij of in die kolom. In rij of een kolom kan NOOIt tweemaal hetzelfde cijfer bevatten. Die rij of die kolom is dan "locked" voor dat cijfer. Dus informatie is handig om andere vakjes in te vullen.

Voor de rij met som 18 ontbreken enkel nog de cijfer (2+3). In de kolom met som 11 bevindt zich cijfer 2. Plaats B is dus "locked" for cijfer 2. Daarom kan je cijfer 2 enkel plaatsen in vak A. In vak B komt dan cijfer 3.

kakuro spel