WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

GAPS PUZZEL TECHNIEKEN

Leer handige tips om uitdagende Gaps puzzels te maken. Als je onze methodes hanteert, dan kan je als snel Gappy puzzels online oplossen.

De hoofdmethode is om eerst op zoek te gaan naar vakjes die zeker WIT moeten zijn!

START MET DE HOGE CIJFERS

De cijfers bovenaan en links geven aan hoeveel witte vakjes zich tussen de 2 zwarte vakken bevinden.

Als een cijfer + 1 groter is dan de helft van de lengte van het raster, dan kan je met zekerheid een één of meer vakjes wit maken. Brrr, dit klinkt ingewikkeld, maar het valt wel mee met een voorbeeld.

Op onze site zijn de Gappy puzzels 10x10. Dit betekent dat vanaf cijfer 5 één of meer velden wit mogen maken. Immers cijfer 5+1=6 en dus meer dan de helft van 10.

Zo leer je al vlug het volgende bij rasters van 10x10:

  • Bij cijfer 5 mag je de 2 middelste vakken WIT maken.
  • Bij cijfer 6 mag je de 4 middelste vakken WIT maken.
  • Bij cijfer 7 mag je de 6 middelste vakken WIT maken.
  • Bij cijfer 8 mag je de 8 middelste vakken WIT maken.

gappy puzzel oplossen


SLECHTS 3 VAKJES VOOR CIJFER 1

Als je naar het rij 6 kijkt van het voorbeeld hieronder, dan zie je dat er rechts van het wiite vak nog drie vakjes zijn. Als er slechts 3 vakjes vrij zijn voor cijfer 1, dan weten we zeker dat het middelste vak altijd wit moet zijn. Als je dit vak zwart zou maken, dan is er geen mogelijkheid om een tweede vak zwart te maken met slechts 1 vak tussen beide zwarte vakken.

gappy puzzels maken


SLECHTS 2 PLAATSEN VOOR EEN ZWART VAK

Denk aan de regel dat zwarte vakken elkaar niet mogen raken, ook niet diagonaal. Als er slecht 2 plaatsen zijn voor een zwart vak zoals in rij 5 van ons voorbeeld, dan mag je de 2 vakken van aansluitende rijen of kolommen wit maken.

tips gaps puzzels maken


IS ER NOG PLAATS VOOR EEN 2DE ZWART VAK

We vertrekken vanuit een wit vak (=A in voorbeeld) en passen de GAP toe. We onderzoeken nu of we dit nieuwe vak (=? in voorbeeld) zwart mogen maken door de GAP te maken met een ander vak. Als dit niet mogelijk is, dan moet het vak met ? wit worden.

methodes gaps puzzels oplossen


EEN GEBIED VAN 2x3 MET 2 ZWARTE VAKKEN

In rij 2 en 3 hebben we vooraan en achteraan een gebied van 2x3 en in elk gebied moeten 2 vakken zwart worden. Om te vermijden dat zwarte vakken elkaar raken, mag je de middelste 2 vakken wit maken.

strategie gaps puzzel oplossen


HOERA! JE HEBT EEN ZWART VAK GEVONDEN

Het laatste vak in rij 3 moet zwart worden. Wat zijn de gevolgen van het vinden van een zwart vak?

  • De kans is groot dan je nu ook weet waar het 2de zwart vak moet komen. Dit zowel voor de rij als voor de kolom.
  • Al de vakken rond het zwarte vak mogen wit worden.
  • Ook over andere zwarte en witte vakken kan nu meer duidelijkheid ontstaan. In het voorbeeld hebben we een aantal vakken aangeduid met Z voor zwart en W voor wit.

strategie oplossen gappy puzzel