WWW.SUGURUPUZZLES.COM

FILLOMINO PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZ        

Fillomino, ook bekend onder de naam Polyominous is een uitdagende logische puzzel. Deze sudoku variant wordt gespeeld op een rechthoekig rooster. Sommige vakjes van het raster bevatten al een cijfers. In het Engels noemt men ze givens.

Het doel bij Fillomino puzzels is om het raster in gebieden te verdelen op basis van onderstaande regels:

  • Elk gebied moet het aantal vakken bevatten dat wordt aangegeven door het cijfer in de vakjes van het gebied.
  • Een gebied mag NOOIT een gebied van vergelijkbare grootte horizontaal of verticaal raken.
  • Vakjes zonder cijfers kunnen gebieden vormen die bij de start nog geen begincijfer hadden. Als je bvb bij de start een puzzel hebt zonder cijfer 3, dan kan het toch zijn dat voor de oplossing een gebied met cijfer 3 nodig is.

Volg de instructies hieronder om de Fillomino puzzels van deze website te maken.

  • NIV: kies je startniveau. Tussen haakjes staat het aantal mogelijke puzzels.
  • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
  • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu geladen.
  • Klik in een leeg wit vak en kies het juiste cijfer.
  • Voor de duidelijkheid krijgt ieder cijfer als achtergrond een ander kleur.
  • Klik op ✓ om de FILLOMINO puzzel te controleren op fouten. In de verkeerde vakjes verschijnt een wit kruis.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.