WWW.SUGURUPUZZLES.COM

EVERY SECOND TURN PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


PUZ (10)  
     

Every Second Turn, ook bekend als Alternate Corners of Every Second Breakpoint, is een rechthoekig of vierkant raster met cirkels in sommige cellen. Het doel is om een continue niet-doorsnijdende lus te tekenen die elke cel precies één keer bezoekt (ook de vakjes met een cirkel).

De lus maakt een bocht van 90 graden bij elke cel met een cirkel. Er is precies één draai tussen twee opeenvolgende cirkels die de lus bezoekt.

Anders uitgelegd! In een cirkel heb je altijd een bocht. Tussen 2 cirkels heb je altijd één cel met een bocht.

Lees de richtlijnen hieronder om de Every Second Turn op deze website op te lossen.

  • PUZ: vul het nummer in van de Alternate Corners die je wil oplossen. Tussen haakjes staat het aantal beschikbare puzzels.
  • START: de Every Second Turn van jouw keuze is nu klaar om te worden opgelost.
  • Klik op VOLG. om automatisch volgende oefening te laden.
  • Kies onder de puzzel één van de 7 mogelijkheden en klik vervolgens op het vakje waarop je jouw keuze wil toepassen.
  • Kies mogelijkheid 7 om vak te herstellen in startpositie.
  • Klik op NAZIEN om de foute vakjes te tonen. Deze worden ROOD.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen van de Every Second Breakpoint.