WWW.SUGURUPUZZLES.COM

BURAITORAITO ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV    PUZ  

Een Buraitoraito, ook gekend onder de naam Bright Light, wordt gespeeld op een rechthoekig of vierkant raster. Het raster bevat zwarte vakken met cijfers.

  • Een cijfer geeft aan hoeveel sterren er vanaf dit vak te zien zijn.
  • Een ster is zichtbaar als deze zich in dezelfde rij of kolom bevindt als het cijfer, maar niet achter andere cijfers.

Hoe deze puzzel oplossen?

  • NIV: enkel niveau 1 beschikbaar. Tussen haakjes staat het aantal beschikbare puzzels.
  • PUZ: vul het cijfer in van de puzzel die je wil maken.
  • START: de puzzel van jouw keuze wordt geladen.
  • Klik op een GRIJS vakje te veranderen in WITTE STER.
  • Klik op WITTE STER om te veranderen in een ZWART VAK.
  • Klik op ZWART VAK om te veranderen in neutraal GRIJS VAK.
  • Klik op om de foute vakjes te tonen. Deze worden ROOD.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.