WWW.SUGURUPUZZLES.COM

MAX 3 - BINAIRE PUZZEL VARIANT

suguru puzzle   tectonic puzzelNU ONLINE
TE KOOP

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     MAX-3 (10) 

        

MAX-3 puzzels zijn een variant van binaire puzzels. De originele naam is No Four in a Row

MAX-3 puzzels wordent gespeeld op een rechthoekig of vierkant raster. Vakjes van het raster zijn leeg of bevatten een X of een O (=binair).

Vervolledig het raster en vermijd vier opeenvolgende identieke symbolen in een rij, kolom of diagonaal.

Ben je vertrouwd met het gezelschapsspel Vier op een Rij, dan zal je hetzelfde strategisch inzicht ook kunnen gebruiken om MAX-3 puzzels op te lossen.

TIP: als je twijfelt, klik dan even op NAZIEN om te controleren of er tot nu toe nog geen fouten zijn.

Volg de stappen hieronder voor het oplossen van een MAX-3 puzzel.

  • NIV: kies uw niveau (1=beginner - 4=expert).
  • MAX-3: vul het cijfer in van een MAX-3 puzzel. Tussen haakjes vind je het aantal puzzels per niveau.
  • START: uw gekozen puzzel wordt nu geladen.
  • Klik op een blauwe vakje om deze te wijzigen in X.
  • Klik op een vakje met nummer X om deze te wijzigen in 0.
  • Klik op een vajhe met nummer 0 om deze te veranderen in een leeg vakje.
  • De startsymbolen hebben een ander kleur en kan je niet veranderen.
  • Klik op VOLG. om naar de volgende MAX-3 puzzel te gaan.
  • Klik op NAZIEN om de puzzel te controleren. De foute vakjes kleuren ROOD.