WWW.SUGURUPUZZLES.COM

YAJIKABE PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZZEL (10)  
        

Probeer onze Yajikabe puzzels online op te lossen.

Yajikabe is uitgevonden door Naoki Inaba (Japan). Hij combineert puzzels van Yajilin en Nurikabe.

Het doel is om enkele cellen van een raster zwart te maken volgens de volgende regels:

 • Cellen met cijfers zijn altijd wit.
 • Geen enkel gebied van 2x2 cellen in het raster kan uitsluitend zwarte cellen bevatten.
 • Alle zwarte cellen vormen een aaneengesloten gebied via horizontale of verticale verbindingen.
 • Een cel met een getal en een pijl geeft aan hoeveel zwarte cellen er zijn in het deel van de rij of de kolom waarnaar de pijl wijst.

Volg de richtlijnen hieronder om een Yajikabe ​​puzzel te maken.

 • NIV: kies de moeilijkheidsgraad van 1 tot 3.
 • PUZZEL: vul het nummer in van de Yajikabe puzzel die je wil maken. Het aantal beschikbare puzzels staat tussen haakjes.
 • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu geladen.
 • Klik op VOLG. om naar de volgende Yajikabe puzzel te gaan.
 • Klik op een gijrze cel om deze zwart te maken.
 • Klik op een zwarte cel om deze wit te maken.
 • Klik op een witte cel om grijs en neutraal te maken.
 • Klik op een cel met cijfer om wit te maken. Dit betekent dat je voldaan hebt aan de voorwaarde voor die cel.
 • De puzzel is klaar als je alle grijze vakjes zwarte of wit hebt gemaakt.
 • Klik op ✓ om de puzzel te controleren. De foute cellen worden rood.
 • Klik op OPL om de oplossing van de Yajikabe puzzel te tonen.