WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

THERMOMETER PUZZEL TECHNIEKEN

Leer eerst onze tips om deze puzzels te doorgronden. Als je onze methodes onder de knie hebt, dan kan je onze Thermometer puzzels online maken.

CIJFER 0 of 10

Dit is de meest eenvoudige techniek. Bij puzzels van 10x10 betekent cijfer 0 dat alle vakjes leeg zijn en cijfer 10 dat alle vakjes gevuld mogen worden.


CIJFER KLEINER DAN LENGTE THERMOMETER

We leggen deze techniek uit aan de hand van een voorbeeld. Hieronder ziet u een stukje uit een thermometer puzzel. Het cijfer in de rij is 5 en er bevindt zich een thermometer die 7 vakjes lang is.

De thermometer is in ons voorbeeld 2 vakjes langer dan het cijfer. We mogen dus met absolute zekerheid de laatste 2 vakjes doorstrepen. Deze mag je niet vullen met kwik.

logische puzzel oplossen


CIJFER GROTER DAN HET AANTAL THERMOMETERS

Voor deze tip gebruiken we hetzelfde voorbeeld als hierboven. Nu richten we onze aandacht op de vakjes die we met zekerheid mogen vullen.

Het cijfer is 5 en er zijn 4 thermometers (= 3 verticale en 1 horizontale). Stel dat de 3 vakjes die deel uitmaken van een verticale thermometer gevuld zijn, dan nog dienen we zker 2 vakjes te vullen van de horizontale thermometer.

logische puzzel kinderen


RIJEN OF KOLOMMEN COMBINEREN

Ga op zoeken naar 2 rijen of 2 kolommen met een groot verschil tussen beide cijfers in de rand. In ons voorbeeld gaat het over de rij met cijfer 6 en die met cijfer 1.

Als we de 2de techniek toepassen en veronderstellen dat al de verticale thermometers gevuld zijn, dan komen we niks te weten over de horizontale thermometer.

Als we kijken naar vak 1 en het laatste vak, dan merken we dat deze doorlopen in de rij daaronder. In die rij mag er maar 1 vakjes gevuld zijn, dus van vakje 1 en 10 kan hoogstens 1 gekleurd zijn.

Als gevolg kunnen er maar hoogstens 5 van de 6 vericale thermometers gevuld worden en kunnen we met zekerheid het eerste vakje inkleuren van de horizontale thermometer.

thermometer sudoku


THERMOMETERS ZIJN STEEDS GEVULD VANAF DE CIRKEL

Als je een niet-cirkelvakje van een thermometer met zekerheid kan vullen, dan mag je al de vakjes met inbegrip van het cirkelvakje van die thermometer vullen.

Bekijk het voorbeeld hieronder. We hebben de 1ste techniek toegepast op kolom 7 en 10. Hierdoor zijn er 2 vakjes in rij 5 die leeg zijn en mogen we de 8 ander vullen.

Als we nu kijken naar vak 8 en 9 van rij 5, dan zien we dat deze thermometers al gevuld zijn. Dus mogen we ook vak 8 en 9 van rij 6 vullen.

thermometer sudoku oplossen