WWW.SUGURUPUZZLES.COM

TAPA PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     TAPA        

De Tapa puzzel komt uit Istanbul. Het staat voor Turkish Art PAint en is een fascinerende logische puzzel uitgevonden door de Turkse puzzelmeester Serkan Yürekli.

Bij de klaasieke regels van een Tapa puzzel is het de uitdaging om bepaalde vakken zwart te kleuren om zo een aaneensluitend ​​pad te creëren. Wij stellen hier het raster voor als een grasveld waarin tuintegels geplaatst worden.

 • Een getal beschrijft het aantal opeenvolgende tuintegels die horizontaal, verticaal of diagonaal rond deze graszone liggen.
 • Als er meer dan één getal in een graszone staat, dan moet er een vakje gras tussen de groepen tuintegels worden geplaatst.
 • Alle tuintegels moeten horizontaal of verticaal met elkaar verbonden zijn.
 • De tuintegels mogen nergens een 2x2 vierkant vormen.
 • Er is, zoals bij al de logische puzzels, slechts één unieke oplossing.

Deze logische puzzel heeft verschillende varianten waaronder de Tapa Lines Puzzel.

Volg de instructies hieronder om de TAPA puzzels van deze website te maken.

 • NIV: kies jouw startniveau (1=makkelijk - 2=gevorderd - 3=moeilijk).
 • TAPA : vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
 • START: deze puzzel wordt nu geladen.
 • Klik op een grijs vakje om te veranderen in een tuintegel.
 • Klik op een tuintegel om te veranderen in een graszone.
 • Klik op een graszone om het grijs en neutraal te maken.
 • Klik op ✓ om de TAPA puzzel te controleren op fouten.
 • Klik op OPL om oplossing te tonen.