WWW.SUGURUPUZZLES.COM

TAPA LINES PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZ        

De Tapa Lines puzzel is een variant van de Tapa Puzzel en is een logische puzzel bedacht door Serkan Yürekli.

Bij de klaasieke Tapa puzzel is het de bedoeling om sommige vakken zwart te kleuren om zo een aaneensluitend ​​pad te vormen. Op onze website presenteren we deze puzzel als een grasveld waarin men tuintegels dient te plaatsen.

De Tapas Lines variant heeft als extra regel dat er zich maximum 3 aaneensluitende tuintegels mogen bevinden in elke rij of kolom.

Volg de instructies hieronder om de TAPA LINES puzzels van deze website te maken.

  • NIV: kies niveau 1.
  • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen
  • START: deze puzzel wordt nu geladen.
  • Klik op een grijs vakje om te veranderen in een tuintegel.
  • Klik op een tuintegel om te veranderen in een graszone.
  • Klik op een graszone om het grijs en neutraal te maken.
  • Klik op ✓ om de TAPA LINES puzzel te controleren op fouten.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.