WWW.SUGURUPUZZLES.COM

TAKE FIVE SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV    PUZ  

Bij de Take Five Sudoku worden de rijen en kolommen voorafgegaan door een HINT van 5 cijfers die in die volgorde in het veld moeten geplaatst worden. De 5 cijfers moeten wel geen aaneensluitend blok vormen.

Voor de rest gelden de klassieke sudokuregels.

Heb je nog wat hulp nodig bij deze sudoku variant, bestudeer dan onze pagina met handige take five sudoku technieken.


TAKE FIVE SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
KLEUREN: Klik op een vak in het sudokuveld om de kleur in dat vak te veranderen tussen geel of wit. Handig om bepaalde vakken uit te sluiten.
RIJEN: Links voor elke HINT vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOMMEN: Boven elke HINT vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan (1ste rij) zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

TAKE FIVE SUDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (1ste kolom in het wit) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze. Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.