WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS VOOR KINDEREN

suguru puzzle   tectonic puzzel

SUDOKU 3X3 MET MAALTAFELS

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


TAFEL          
 

Dit is een bijzondere Sudoku 3x3 voor kinderen. Je oefent er ook de maaltafels mee.

We hebben ook een grotere versie, namelijk SUDOKU 4X4.

Het oplossen gebeurt in 2 stappen:

STAP 1: oplossen van de maaltafels

  1. Kies de tafel die je wil oefenen.
  2. Klik op START en er verschijnen 3 oefeningen. Geef het antwoord in de witte vakjes.
  3. Klik op om te controleren. De juiste antwoorden worden GROEN en de foute antwoorden worden ROOD.
  4. Als al de oefeningen juist zijn, dan verschijnt er een 3x3 sudoku met 2 ingevulde vakjes. Aan jou nu de uitdaging om de sudoku op te lossen door in elke rij/kolom de 3 verschillende oefeningen te plaatsen.

STAP 2: oplossen van de sudoku 3x3

  1. Kies de oefening die je wil plaatsen. Deze wordt GROEN.
  2. Klik op het sudokuvakje waar je deze oefening wil plaatsen. Klik nog eens in dit vak als je dit vak wil leeg maken.
  3. Klik op OPL om de sudoku te controleren. De juiste antwoorden blijven GROEN en de foute antwoorden worden ROOD.