WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU TRAINER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

TERMINOLOGIE

We starten met een overzicht van woordenschat ivm sudoku. Als je deze terminologie beheerst, dan zal je onze teksten over het oplossen van een sudoku vlotter begrijpen.

We vermelden telkens ook de Engelse termen, omdat die ook vaak gebruikt worden.

ROOSTER (=grid)

Een standaard sudoku bestaat uit een vierkant 9x9-raster met in totaal 81 vakjes.


VAKJE (=cell)

Een vakje is een hokje in het rooster. Bij de start kan een vakje leeg zijn of gevuld met een cijfer van 1 tot 9. Het is wetenschappelijk bewezen dat een sudoku minimum 17 startcijfers moet bevatten om tot een correcte oplossing te kunnen leiden. Bij een opgeloste sudoku bevatten al de vakjes een cijfer.


STARTCIJFERS (=givens)

De startcfijers noemt men in het Engels givens. Deze mag je niet veranderen en zijn bedoeld om je op weg te helpen.


KANDIDATEN (=candidates)

Kandidaten zijn de mogelijke cijfers die je kan invullen in een leeg vakje. Deze zijn afhankelijk van de cijfers die zich al bevinden in de rij, kolom en blok waartoe het vakje behoort. Je schrijft ze klein om het verschil te zien met het definitieve cijfer.


RIJ (=row)

Een rij is een horizontale lijn die 9 vakjes bevat. Een sudoku heeft 9 rijen met elk 9 vakjes.


KOLOM (=column)

Een kolom is een verticale lijn die 9 vakjes bevat. Een sudoku heeft dus 9 kolommen met elk 9 vakjes.


BLOK (=block or box)

Hieronder voor de duidelijkheid een voorbeeld van een sudoku. Je merkt op het rooster ook 2 dikke verticale en 2 dikke horizontale lijnen. Hierdoor krijg je een onderverdeling van het rooster in 9 blokken. Deze worden in het Engels ook blocks, boxes, subgrids of regions genoemd. Ze bevatten elk 3x3 vakjes.

sudoku technieken


REGELS (=rules)

De regels voor het oplossen van een sudoku zijn simpel. Vul de 81 cellen zo in dat elke rij, elke kolom en elke blok de cijfers 1 tot en met 9 één keer bevat. Nu begrijp je ook beter de betekenis van het woord Su Doku, namelijk onafhankelijke cijfers.


NOTATIE (=notation)

Het is handig om de vakjes en de blokken een vaste naam te geven. Dan is het duidelijk over welk vak of blok we spreken.

Blokken worden genummerd van 1 tot 9 van bovenaan links naar rechts en dan telkens herbeginnen. De vakken binnen elk blok worden op dezelfde manier genummerd

sudoku tips

Wanneer we naar een bepaald vakje willen verwijzen, dan kunnen we dat doen op 2 manieren:

 • We kunnen een vak situeren binnen het ganse sudokuveld via rij- en kolompositie. Dit is vergelijkbaar met het schaakspel. R4C7 bijvoorbeeld verwijst naar rij 4 en kolom 7 en bevat het cijfer 5. We gebruiken de C van column ipv de K van kolom.
 • We kunnen een vak ook situeren binnen een blok. Cijfer 5 bevindt zich dan in vak 1 van blok 6.

HUIZEN (=houses)

Een huis is een groep van 9 vakjes die de cijfers 1 tot en met 9 bevat. Een huis kan een rij, een kolom of een blok zijn. Elke vakje behoort dus altijd tot 3 huizen.

Cijfer 6 in ons voorbeeld behoort tot 3 huizen:

 • Rij 6
 • Kolom 2
 • Blok 4

sudoku houses


BLOKGROEPEN (=block groups)

We kunnen een sudoku onderverdelen in blokken en in vakjes, maar we kunnen de blokken ook groeperen. Dan krijgen we horizontaal:

 • Top Blokken: dit zijn de blokken 1, 2 en 3.
 • Middelste Blokken: dit zijn de blokken 4, 5 en 6.
 • Beneden Blokken: dit zijn de blokken 7, 8 en 9.

Als we verticaal naar de sudoku kijken, dan bekomen we:

 • Linker Blokken: dit zijn de blokken 1, 4 en 7.
 • Centrum Blokken: dit zijn de blokken 2, 5 en 8.
 • Rechter Blokken: dit zijn de blokken 3, 6 en 9.

sudoku technieken voor beginners


BLOKLIJNEN (=block lines)

We kunnen sudokugroepen ook onderverdelen in lijnen. Dan krijgen we horizontaal:

 • Top Lijnen: dit zijn de rijen 1, 4 en 7.
 • Middelste Lijnen: dit zijn de rijen 2, 5 en 9.
 • Beneden Lijnen: dit zijn de rijen 3, 6 en 9.

Als we verticaal naar de sudoku kijken, dan bekomen we:

 • Linkse Lijnen: dit zijn de kolommen 1, 4 en 7.
 • Centrum Lijnen: dit zijn de kolommen 2, 5 en 8.
 • Rechtse Lijnen: dit zijn de kolommen 3, 6 en 9.

sudoku tips voor beginners