WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU TRAINER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

EMPTY BLOCK LINE TECHNIEK (1)


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
PUZ  


OPDRACHT


Boven de sudoku zie je in welke blokgroep je dient te zoeken naar een Empty Block Line (=EBL). Dit zijn 3 lege vakken naast of onder elkaar in hetzelfde blok.

Vervolgens onderzoek je of er samen 6 verschillende cijfers zijn als je kijkt naar de resterende vakken van de lijn waartoe de EBL behoort en naar het blok waar de EBL deel van uitmaakt.

Probeer nu de al de ontbrekende cijfers in te vullen van de lijn waartoe de EBL behoort. Vul maximum 3 cijfers in per vak.


HOE WERKT DE EMPTY BLOCK LINE TECHNIEK?


De Empty Block Line techniek kunnen we toepassen in situaties die aan 2 voorwaarden voldoen:

 • We hebben een blok met 3 lege vakken naast of onder elkaar. Dit noemen we een Empty Block Line (=EBL).
 • We hebben 6 verschillende cijfers als we de cijfers optellen die:
  • zich bevinden in de lijn waartoe onze EBL behoort
  • zich bevinden in de blok waartoe onze EBL behoort

We verduidelijken alles hieronder met een voorbeeld.

sudoku cursus

 • Kolom 1 bevat een EBL. In blok 7 (= links onder) zijn er 3 lege vakken boven elkaar die behoren tot kolom 1.
 • Kolom 1 bevat de cijfers 4, 9 en 6.
 • Blok 7 bevat de cijfers 1, 2 en 8.

We hebben dus samen 6 verschillende cijfers! De cijfers 1, 2 en 8 van blok 7 kunnen in kolom 1 enkel geplaatst worden waar de vraagtekens staan.

sudoku oplossen

 • We plaatsen de cijfers 1, 2 en 8 waar de vraagtekens staan en scannen ondertussen de aanwezige cijfers in de rij en het blok waartoe het vraagteken behoort om na te gaan of we bepaalde cijfers kunnen elimineren.
  • R2C1: 2 bevindt zich in deze blok en 1 is aanwezig in rij 2. Dus kunnen we enkel 8 plaatsen.
  • R1C1: 2 bevindt zich in deze blok en 8 hebben we juist geplaatst. Dus kunnen we enkel 1 plaatsen.
  • R5C1: we hebben net 1 en 8 geplaatst. Dus kunnen we enkel 2 plaatsen.
 • We volgen dezelfde werkwijze en kunnen nu ook cijfers 3, 5 en 7 plaatsen in kolom 1.

SUDOKU TECHNIEK EMPTY BLOCK LINE (DEEL 1)


De empty block line techniek is een heel handige strategie om vlug vooruitgang te boeken. Kijk hieronder voor de duidelijkheid nog eens naar onze video over deze methode.SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Er zijn 10 puzzels.
Kies START om de sudoku te laden.
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. De juiste vakjes krijgen een GROENE achtergrond en de verkeerde vakjes een RODE.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.