WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU TRAINER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

BLOCK LINE TECHNIEK


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
PUZ  


OPDRACHT


Boven de sudoku zie je in welke blokgroep je dient te zoeken naar een block line. Vervolgens scan je naar een cijfer dat slechts éénmaal voorkomt in deze blokgroep en dat zich NIET bevindt in dezelfde rij of kolom als je block line en ook NIET in dezelfde blok als je block line.

Scan tenslotte in de andere richting en kijk of je het cijfer kan invullen in een bepaald vak of dat je 2 vakken kan aanduiden als mogelijkheden.


WAT IS DE BLOCK LINE TECHNIEK?


De Block Line techniek is eigenlijk ook een vorm van scannen. We richten onze aandacht op het volgende:

  • Een blok met 3 ingevulde vakken naast of onder elkaar. Dit noemen we een Block Line.
  • We zoeken vervolgens in de blokgroep van deze Block Line naar cijfers die slechts éénmaal aanwezig zijn en zich niet in dezelfde rij of kolom bevinden van de block line en ook niet in diens blok.

We verduidelijken alles hieronder met een voorbeeld.

sudoku cursus

  • We scannen de Top Blokken en vinden in blok 2 een Block Line (=cijfer 5, 1 en 3).
  • We vinden een cijfer dat éénmaal aanwezig is in de Top Blokken en zich niet bevindt in rij 2, wat de rij is van onze Block Line en ook niet in blok 2 waarin onze block line zich bevindt. (=dit is cijfer 4 in blok 3).
  • De combinatie van dit cijfer met de Block Line zorgt ervoor dat we in blok 1 en in blok 2 de mogelijkheden van ons cijfer kunnen beperken tot maximum 3 vakken. (=in blok 1 zijn er 3 vakken voor cijfer 4 en in blok 2 slechts 2 vakken).
  • Via verticaal scannen vinden we de exacte plaats voor cijfer 4 in blok 1 en in blok 2.

SUDOKU TECHNIEK BLOCK LINE


De block line techniek wordt nog eens besproken in de video hieronder.SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Er zijn 10 puzzels.
Kies START om de sudoku te laden.
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. De juiste vakjes krijgen een GROENE achtergrond en de verkeerde vakjes een RODE.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.