WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU TRAINER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

EMPTY BLOCK LINE TECHNIEK (2)


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
PUZ  


OPDRACHT


Ook hier kijk je boven de sudoku om te weten in welke blokgroep je op zoek dient te gaan naar een Empty Block Line (=EBL).

Ditmaal gaan we een stap verder. Soms zijn er samen 6 verschillende cijfers in de resterende vakken van de lijn waartoe de EBL behoort en het blok waar de EBL deel van uitmaakt, maar het kunnen ook 5 verschillende cijfers zijn plus 1 cijfer dat dubbel is.

Probeer de ontbrekende cijfers in te vullen van de lijn waartoe de EBL behoort en ook het blok waar de EBL deel van uitmaakt. Vul maximum 3 cijfers in per vak.


HOE WERKT DE EMPTY BLOCK LINE TECHNIEK?


De Empty Block Line techniek kunnen we ook toepassen in situaties waarbij we samen 5 verschillende cijfers + 1 dubbel cijfer vinden in de lijn en de blok waartoe de EBL behoort.

Bovendien gaan we nu ook proberen om al de cijfers in te vullen van de blok waar de EBL deel van uitmaakt.

We verduidelijken alles hieronder met een voorbeeld.

sudoku cursus

  • Kolom 1 bevat een EBL. In blok 4 (= links midden) zijn er 3 lege vakken boven elkaar die behoren tot kolom 1.
  • Kolom 1 bevat de cijfers 3, 4 en 7.
  • Blok 4 bevat de cijfers 1, 3, 8 en 9.

We hebben dus samen 5 verschillende cijfers (=1, 4, 7, 8 en 9) en cijfer 3 is dubbel! De cijfers 1, 8 en 9 van blok 4 kunnen in kolom 1 enkel geplaatst worden op de plaats van de vraagtekens.

sudoku oplossen

  • We plaatsen de cijfers 1, 8 en 9 waar de vraagtekens staan en scannen ondertussen de aanwezige cijfers in de rij en het blok waartoe het vraagteken behoort om na te gaan of we bepaalde cijfers kunnen elimineren.
  • We volgen dezelfde werkwijze en kunnen nu ook cijfers 2, 6 en 5 plaatsen in kolom 1.
  • We kunnen nu blok 4 vervolledigen met de cijfers 4 en 7.

SUDOKU TECHNIEK EMPTY BLOCK LINE (DEEL 2)


De empty block line techniek is een snelle manier om vooruitgang te boeken bij het oploosen van een sudoku. Kijk hieronder voor de duidelijkheid naar onze video over deze strategie.SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Er zijn 10 puzzels.
Kies START om de sudoku te laden.
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. De juiste vakjes krijgen een GROENE achtergrond en de verkeerde vakjes een RODE.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.