WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU TRAINER ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

EMPTY FIVE LINE TECHNIEK


Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
PUZ  


OPDRACHT


Boven de sudoku zie je in welke blokgroep je naar een Empty Five Line (=EFL) dient te zoeken.

Met een EFL bedoelen we het volgende:

  • Het gaat om een lijn (=line) met 5 lege vakken in een bepaalde blokgroep. Naargelang de blokgroep gaat het om een rij of een kolom.
  • Bovendien mogen er geen 3 lege vakken naast elkaar staan. Hierdoor heb je steeds 2 blokken van de blokgroep met 2 lege vakken in de EFL en 1 blok met 1 leeg vak

Vervolgens richten we onze aandacht enkel op de 2 blokken met 2 lege vakken in de EFL. We onderzoeken nu of één van die blokken 2 cijfers heeft die niet in de EFL staan en proberen die dan in de EFL te plaatsen.


HOE WERKT DE EMPTY FIVE LINE TECHNIEK?


De Empty Five Line techniek gaan we hieronder verduidelijken met een concreet voorbeeld.

sudoku cursus

  • Rij 3 is een Empty Five Line: er bevinden zich 5 lege vakken, maar gaan 3 lege vakken naast elkaar.
  • We kijken enkel naar blok 1 en 2, omdat deze 2 lege vakken hebben op de EFL.
  • In blok 1 hebben we cijfers 2 en 9 die geen deel uitmaken van de EFL, maar enkel cijfer 9 bevindt zich niet op de EFL. Dit is onvoldoende.
  • In blok 2 hebben we cijfers 3, 4 en 5 die geen deel uitmaken van de EFL. Cijfers 3 en 4 bevinden zich niet op de EFL. We gaan nu onderzoeken of we ze kunnen plaatsen in de lege vakken met het vraagteken.

sudoku oplossen

  • In kolom 1 hebben we al cijfers 3 en 4. Daardoor krijgen we een 34 paar in R3C2 en in R3C7
  • Hierdoor blijven er nog 3 lege vakken over in de EFL voor de cijfer 1, 9 en 8.
  • Als we nu de kolommen scannen en ook in de blokken kijken, dan kunnen we de cijfer 1, 9 en 8 hun exacte plaats geven in rij 3.

Je ziet hier de kracht van de EFL techniek. We vinden een paar in rij 3 en kunnen hierdoor 3 andere cijfers direct hun juiste plaats geven.DE EMPTY FOUR LINE TECHNIEK


Een lijn met 4 lege vakken is, zeker in het begin, zeldzamer dan een lijn met 5 lege vakken. Als we echter een lijn vinden met 4 lege vakken met maximum 2 lege vakken in hetzelfde vak, dan kunnen we ook hier dezelfde techniek toepassen.

sudoku cursus

In rij 6 ontbreken er nog 4 cijfers. We kunnen de positie van cijfer 2 en 5 beperken tot 2 vakjes.


SUDOKU TECHNIEK EMPTY FIVE LINE


De empty five line techniek is een strategie om snel een sudoku te maken. Kijk naar de video hieronder om deze methode goed te begrijpen.SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen. Er zijn 10 puzzels.
Kies START om de sudoku te laden.
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. De juiste vakjes krijgen een GROENE achtergrond en de verkeerde vakjes een RODE.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.