WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SUDOKU PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
    N    P            


SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via N kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij P vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies om de puzzel te laden.
Klik op om automatisch volgende oefening te laden.
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.
Heb je meer dan 1 cijfer in een cel staan en je klikt op deze knop, dan worden de cijfers in de actieve cel onderlijnd. Dit kan je gebruiken om aan te geven dat je al de kandidaten van die cel hebt ingegeven.

SUDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen. https://www.sudokuwiki.org/sudoku.htm
📋: Gebruik deze knop om de huidige sudoku te kopiëren. Ga na naar www.sudokuwiki.org. Op deze websie kan je Import a Sudoku kiezen om de cijferreeks te plakken en vervolgens Take Step om de kandidaten te tonen. Deze website is vooral interessant om via Solve Path stap voor stap het oplossingsproces te zien met beschrijving van de hiervoor gebruikte technieken.