WWW.SUGURUPUZZLES.COM

STRAIGHTS (=STR8TS) PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV    PUZ  
     

STRAIGHTS PUZZEL REGELS


Straights, ook wel str8ts genaamd, is een logische puzzel bedacht door Jeff Widderich uit Canada. De rijen en kolommen zijn door zwarte vakjes verdeeld in wiite compartimenten.

  • Elk compartiment, verticaal of horizontaal, moet een reeks opeenvolgende cijfers bevatten, maar de volgorde is willekeurig (bijvoorbeeld: 2-1-3-4).

  • Gebruik de cijfers 1 tot N, waarbij N de grootte van het raster is.
  • Geen enkel cijfer kan in een rij of kolom worden herhaald.
  • Cijfers in zwarte vakken kunnen in die rij en kolom niet meer gebruikt worden in de witte vakken.

STRAIGHTS PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
Klik op om automatisch volgende puzzel te tonen.
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

STRAIGHTS INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.