WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

STAR BATTLE PUZZEL TECHNIEKEN

Na het bestuderen van onze tips en technieken kan je veel vlugger Star Bettle puzzels online oplossen. Volg hierbij onderstaande werkwijze:

  • Klik op een zwart vakje om te veranderen in een witte ster.
  • Klik op een witte ster om te veranderen in een oranje ster.
  • Klik op een oranje ster om te veranderen in een rood kruis (=hier kan geen ster staan).
  • Klik op een rood kruis om te veranderen in een zwart vak.

Wat is nu de bedoeling bij het maken van een Star Battle puzzel?

  • Plaats 1 STER (=niveau 1) of 2 STERREN (=niveau 2) in elke kolom, rij of gebied.
  • Zorg dat sterren elkaar NOOIT raken, ook niet diagonaal.

Hieronder vindt u een overzicht van handige tips en technieken om sneller de oplossing te vinden van een Star Battle puzzel.

STAR BATTLE PUZZELS MET 1 OF 2 STERREN

Onderstaande regels zijn bruikbaar voor puzzels met 1 of 2 sterren.


GEBIEDEN DIE EEN GANSE RIJ OF KOLOM BESLAAN

Ga op zoek naar gebieden die een ganse rij of kolom beslaan. Dan moet de ster of de sterren in die rij of kolom staan. De andere vakken kan je met een kruis aanduiden als vakken waar geen ster kan staan.

sudoku varianten

GEBIEDEN DIE SLECHTS 1 VAK BREED ZIJN

Als er gebieden zijn die slecht 1 vak breed zijn, dan kan je de andere vakken van die rij of kolom met een kruis aanduiden als plaatsen waar geen ster mag staan.

logische puzzels maken

STAR BATTLE PUZZELS MET 2 STERREN

Onderstaande regels zijn voornamelijk bruikbaar voor puzzels waar je 2 sterren moet plaatsen.


GEDWONGEN POSITIE

Ga op zoek naar kleine gebieden. Dan ben je soms gedwongen om een STER te plaatsen in een bepaald vak om te vermijden dat sterren elkaar zouden raken.

bright light puzzle star battle uitleg

We zien hier een zone met slechts 5 vakken. We kunnen met zekerheid al 1 ster plaatsen en 8 vakken aanduiden waar geen sterren mogen staan.


INTERNE UITSLUITING

Bij kleine gebieden kan het plaatsen van een ster in het midden zorgen voor een interne uitsluiting waardoor er geen ruimte meer is voor een tweede ster. Dus kunnen we een kruis plaatsen in dat vak.

bright light puzzles star battle book

Als we een ster zouden plaatsen in het vak met het kruis, dan zou er geen ruimte meer zijn voor een tweede ster.


EXTERNE UITSLUITING

Soms kan de vorm van een gebied bepalend zijn voor het plaatsen van een kruis in een aangrenzend gebied.

bright light online puzzels star battle voorbeeld

Als we een ster zouden plaatsen waar nu het kruis staat, dan zou er in het onderste gebied geen plaats meer zijn voor 2 sterren.


RIJ OF KOLOM UITSLUITEN

Is het gebied een rechthoek dat slechts 1 vak breed is, dan kunnen in de andere gebieden in diezelfde kolom of rij geen sterren meer staan.

bright light sudoku variant logische puzzels

Ook in de 2de kolom kunnen we een aantal vakken wegstrepen door het toepassen van de techniek externe uitsluting.


RIJEN OF KOLOMMEN GROEPEREN

Als je meerdere kolommen of rijen samenneemt, dan krijg je soms informatie over de gebieden die gedeeltelijk in deze groep vallen.

bright light sudoku variant logische puzzels

We groeperen de laatste 3 kolommen en merken dat er 3 gebieden volledig in deze groep vallen. Een groep van 3 kolommen bezit samen 6 sterren. In dit voorbeeld zullen de 3 gebieden die volledig in deze groep vallen elk 2 sterren opeisen. Daarom kunnen we al de vakken wegstrepen van de gebieden die gedeeltelijk in deze groep vallen.