WWW.SUGURUPUZZLES.COM

SKYSCRAPER SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

Bij de Skyscraper Sudoku worden de cijfers in het rooster gezien als wolkenkrabbers (=skyscrapers) die, naargelang het cijfer, 1 tot 9 verdiepingen weergeven.

Bij deze puzzel staan er ook TIPS langs de rand van het raster. Deze cijfers geven het aantal wolkenkrabbers (=skyscrapers) aan dat je in die richting kan zien. Staat er bvb cijfer 1 in de rand, dan moet cijfer 9 in het eerste vak geplaatst worden zodat je maar 1 wolkenkrabber kan zien.

Als bijvoorbeeld cijfer 3 in de rand staat en:

  • als het eerste cijfer in het rooster cijfer 6 is
  • als het tweede cijfer in het rooster cijfer 7 is
  • dan kan je als derde cijfer 9 in het rooster plaatsen

om te voldoen aan de voorwaarde dat je vanuit die richting slechts 3 wolkenkrabbers mag zien. In dit voorbeeld mag cijfer 9 ook op een andere plaats staan op voorwaarde dat cijfer 8 er nog nakomt om te vermijden dat er 4 skyscrapers zichtbaar zijn.


SKYSCRAPER SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
Klik op om automatisch volgende puzzel te tonen.
TIPS: Klik op een TIP buiten het suodkuveld om het wit te maken. Je kunt dit doen als je de juiste cijfers voor die tip hebt gevonden.
KOLOM 2: In kolom 2 vind je de ontbrekende cijfers voor die betreffende rij.
Rij 2: In rij 2 vindt je de ontbrekende cijfers voor die bepaalde kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je voor blok 6 de ontbrekende cijfers 2, 4, 6 en 9.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar. Bij oef 1 van niv 1 vind je cijfer 3 terug in de blokken 1, 6 en 9.

SKYSCRAPER SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links (=1ste kolom) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.