WWW.SUGURUPUZZLES.COM

OUTSIDE SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

Outside Sudoku is een variant waarbij er ook cijfers buiten het sudokuveld staan. Deze dienen een plaats te vinden in de eerste drie vakjes. De volgorde is nog niet bekend.


OUTSIDE SUDOKU OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
RANDCIJFERS: Rond het veld vind je de RANDCIJFERS die je in de eerste 3 vakken dient te plaatsen, maar de volgorde weet je nog niet.
Klik in de rand op de RANDCIJFERS om de achtergrondkleur te veranderen. Handig om aan te duiden welke je niet meer nodig hebt.
KOLOM 2: In kolom 2 vind je de ontbrekende cijfers voor die betreffende rij.
Rij 2: In rij 2 vind je de ontbrekende cijfers voor die bepaalde kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

OUTSIDE SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links (=1ste kolom) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.