WWW.SUGURUPUZZLES.COM

OFFSET SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
    N    P          

De Offset Sudoku is een zeldzame variant. Deze voegt negen extra regio's toe aan de standaard sudoku. In een Offset Sudoku moet het eerste cijfer in alle negen blokken ook uniek zijn, enz.. voor het tweede, derde ... negende cijfer in elk blok.

Deze puzzel kom je ook tegen onder de naam Sudoku Disjoint Groups of afgekort tot Sudoku DG.


SUDOKU DISJOINT GROUPS PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via N kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij P vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
Klik op om automatisch volgende oefening te laden.
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.
DISJOINT GROUPS: In de 2de kolom vind je de ontbrekende cijfers per disjoint group. In dalende volgorde van 1 tot 9.
Heb je meer dan 1 cijfer in een cel staan en je klikt op deze knop, dan worden de cijfers in de actieve cel onderlijnd. Dit kan je gebruiken om aan te geven dat je al de kandidaten van die cel hebt ingegeven.

OFFSET SUDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.