WWW.SUGURUPUZZLES.COM


PUZZELS VOOR KINDEREN

suguru puzzle   tectonic puzzel

CIJFERZOEKER - PLUS 4X4NU ONLINE
TE KOOP

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZZEL  
     

Cijferzoeker of Number Cross is een logische puzzel om rekenonderdelen als optellen en vermenigvuldigen te oefenen. Hier krijg je een raster van 4x4 met cijfers tussen 1 en 9. Buiten het raster bovenaan en links staan er cijfers tussen 1 en 10. In deze variant leer je optellen tot 10.

Je dient cijfers in het veld weg te strepen (=er verschijnt een kruis) zodat de som van de overblijvende cijfers overeenstemt met het cijfer bovenaan en links buiten het rooster. Door tweemaal op een grijs vak te klikken, wordt deze wit. Dit betekent dat je dit cijfer nodig hebt.

Klik op een getal buiten het raster en de achtergrondkleur wordt WIT. Dit is handig om aan te duiden welke getallen al overeenstemmen met de gekozen cijfers in het raster.

Volg de instructies hieronder om de Number Cross puzzels van deze website te maken.

  • NIV: kies uw niveau. Tussen haakjes staat het altijd puzzels per niveau.
  • PUZZEL : vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
  • START: de puzzel van jowu keuze wordt nu geladen.
  • Klik op een GRIJS vakje om door te strepen. Er verschijnt een KRUIS.
  • Klik op een vakje met een KRUIS om te veranderen in WIT. Dit vakje is nu actief.
  • Klik op een WIT vakje om opnieuw GRIJS te maken. Dit vakje is weer neutraal.
  • Klik op ✓ om de puzzel te controleren op fouten.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.