WWW.SUGURUPUZZLES.COM

NANRO PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZ  
     

Nanro (Signpost) is een logische puzzel gepubliceerd door Nikoli. De opdracht bestaat uit een rechthoekig of vierkant raster verdeeld in regio's. Het doel is om bepaalde vakjes met cijfers in te vullen.

 • Alle cijfers in een regio moeten hetzelfde zijn.
 • Het cijfer in een regio geeft aan hoeveel vakjes in die regio dat cijfer bevatten (bv. start er een 3 in een regio, dan krijgen 3 vakjes van die regio het cijfer 3.
 • Alle regio's bevatten minimaal één cijfer.
 • Dezelfde cijfers uit verschillende regio's mogen enkel diagonaal raken.
 • Vakjes met cijfers mogen geen gebied vormen van 2x2.
 • Alle cellen met cijfers moeten een lus vormen via horizontale of verticale verbindingen.

Volg de instructies hieronder om de nanro puzzels van deze website te maken.

 • NIV: kies je startniveau. Tussen haakjes staat het aantal mogelijke puzzels.
 • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
 • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu geladen.
 • Klik in een leeg wit vak en kies het juiste cijfer.
 • Onder cijfer 9 kan je een ? kiezen om aan te duiden dat er in dat vak WEL een cijfer moet staan, maar je weet nog niet welk.
 • Onder ? kan je een ZWART vierkant kiezen om aan te duiden dat er in dat vak GEEN cijfer mag staan.
 • Klik op NAZIEN om de NANRO puzzel te controleren op fouten.
 • Klik op OPL om oplossing te tonen.