WWW.SUGURUPUZZLES.COM

MIRACLE SUDOKU OPLOSSEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
N    P  

De Miracle Sudoku is een heel bijzondere variant. Deze logische puzzel is gerelateerd aan het schaakspel en is een combinatie van drie varianten: Anti-Knight, Anti-King en Non-Consecutive Sudoku. Dit betekent dat naast de bekende sudokuregels ook de volgende voorwaarden gelden:

  • Regel Anti-Knight: vakjes die via een paardensprong (=schaakbeweging) bereikbaar zijn, mogen NIET hetzelfde cijfer hebben.
  • Regel Anti-King:: vakjes die horizontaal, verticaal of diagonaal raken, kunnen hetzelfde cijfer NIET bezitten.
  • Regel Non-Consecutive: vakjes die horizontaal of verticaal aangrenzend zijn, kunnen GEEN opeenvolgende cijfers bevatten.

MIRACLE SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via N kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij P vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
Klik op om automatisch volgende oefening te laden.
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

MIRACLE SUDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.