WWW.SUGURUPUZZLES.COM

MEANDERING NUMBERS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.

Meandering Numbers is een Cijferblokken variant.


1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
NIV     PUZZEL (10)  
          

Meandering Numbers, ook bekend als Count Number of Worms, wordt gespeeld op een rechthoekig of vierkant raster dat in regio's is verdeeld. Een raster kan in sommige cellen cijfers bevatten. Elke regio moet worden gevuld met elk van de cijfers van 1 tot N, waarbij N het aantal cellen in de regio is. Cellen met dezelfde cijfers mogen niet horizontaal, verticaal of diagonaal aangrenzend zijn. Tot zover zijn dit dezelfde regels als cijferblokken.

Deze puzzels hebben nog één regel meer dan cijferblokken. Opeenvolgende nummers binnen een gebied grenzen horizontaal of verticaal aan elkaar. Je kan als het ware een pad, een worm vormen binnen een gebied.

We hebben ook cijferblokken puzzels met verschillende grootte:

TIP: gebruik de pijltjestoetsen om de GELE CURSOR te verplaatsen.

Volg de werkwijze hieronder om deze Meandering Numbers te maken.

  • NIV: kies je beginniveau.
  • PUZZEL: vul het nummer in van de Meandering Numbers waarmee je aan de slag wil. Het aantal puzzels vind je tussen haakjes.
  • START: deze puzzel wordt nu klaargezet voor jou.
  • Klik op VOLG. om direct naar volgende oefening over te stappen.
  • Kies een cel waar je een cijfer wil plaatsen. Deze cel kleurt GEEL.
  • Kies één van de 7 grote cijfers voor jouw definitieve keuze
  • Kies één of meer kleine cijfers om kandidaten aan te duiden
  • Kies je een cijfer dat al in de geselecteerde cel staat, dan wordt dit uit die cel verwijderd.
  • Klik op ✓ om de Meandering Numbers te controleren. De foute cellen kleuren ROOD. Bij een correcte puzzel kleuren alle cellen GEEL.
  • Klik op OPL om de oplossing van de puzzel te bekijken.