WWW.SUGURUPUZZLES.COM

MASYU PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV    PUZ  
        

Masyu, ook bekend als Shiroshinju Kuroshinju of Witte parels en zwarte parels, is een logische puzzel. Het wordt gespeeld op een rechthoekig raster van vierkanten, waarvan sommige wiite of zwarte cirkels bevatten. Het doel is om een ​​continue niet-kruisende lus te tekenen die op de juiste manier door alle cellen met cirkels gaat.

De twee soorten cirkels hebben verschillende vereisten voor hoe de lus er doorheen moet gaan:

  • Witte cirkels moeten recht doorlopen worden en de lus moet in de vorige en/of volgende cel op zijn pad draaien.
  • Zwarte cirkels moeten een hoek vormen en de lus moet rechtdoor lopen in de volgende en vorige cel.

Heeft u wat moeite met de moeilijke puzzels, dan kan u uw vaardigheden verbeteren door het lezen van onze pagina met Masyu puzzel technieken.

Lees de richtlijnen hieronder om de Masyu puzzels op deze website op te lossen.

  • NIV: tussen haakjes staat het aantal beschikbare puzzels.
  • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
  • START: de puzzel van jouw keuze is nu klaar om te worden opgelost.
  • Klik op VOLG om automatisch volgende oefening te laden.
  • Kies onder de puzzel één van de acht mogelijkheden en klik vervolgens op de cel waarop jouw keuze wil toepassen. Onmogelijke keuzes worden aangegeven.
  • Kies mogelijkheid 7 om cel te herstellen in startpositie.
  • Klik op NAZIEN om de foute vakjes te tonen. Deze worden ROOD.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.