WWW.SUGURUPUZZLES.COM

LINESWEEPER PUZZELS ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZ        

Linesweeper, ook bekend als Loop, wordt gespeeld op een rechthoekig raster. Het doel is om een ​​enkele continue niet-kruisende lus te maken die de middelpunten van de vakken met elkaar verbindt.

  • De lus gaat nooit door een vak met een nummer.
  • Het getal in een vak betekent hoeveel van de 8 omliggende vakken een deel van de lus bevatten.

Volg de instructies hieronder om de LINESWEEPER puzzels van deze website te maken.

  • NIV: enkel niveau 1.
  • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
  • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu geladen.
  • Kies onder de puzzel één van de 8 mogelijkheden.
  • Klik op een plaats in het rooster waar u die vorm wil hebben.
  • Klik op NAZIEN om de LINESWEEPER puzzel te controleren op fouten.
  • Klik op OPL om oplossing te tonen.