WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

TIPS LIGHTHOUSES OPLOSSEN

Leer technieken om moeilijke Lighthouses puzzels op te lossen. Als je onze tips onder de knie hebt, probeer dan onze Lighthouses online te spelen.

AFSTAND SCHIP EN VUURTOREN

De schepen moeten zo geplaatst worden dat geen enkel schip een vuurtoren aanraakt, ook niet diagonaal.

Dit betekent dat we bij de start rondom al de vuurtorens een vakje mogen veranderen in water.

Light Up variant oplossen vuurtoren puzzel

Dit schiet lekker op, maar je zal merken dat het toch wel pittige puzzels zijn en je logisch denken zullen prikkelen.


VUURTORENS MET CIJFER 0

De volgende logische stap is ook eenvoudig. Ga op zoek naar vuurtorens met cijfer 0. Dit betekent dat er in de rij en de kolom van die vuurtoren geen schip te bespeuren valt, enkel water.

Je mag nu ook al de vakjes in de rijen en de kolommen van vuurtorens met cijfer 0 veranderen in water.

Het is handig om deze vuurtorens één keer aan te klikken. Hun achtergrond wordt nu groen en zo weet je dat deze vuurtorens in orde zijn.

oplossen logische puzzels Akari variant


VAKJES WAAR VUURTORENS GEEN ZICHT OP HEBBEN

In sommige puzzels zijn er vakjes die niet bereikbaar zijn door het licht van een vuurtoren.

Deze vakjes mogen we aanduiden als water, want iedere boot moet minstens door één vuurtoren belicht worden.

In het voorbeeld hieronder hebben we, voor de duidelijkheid, deze vakjes aangeduid met de letter W.

sudoku X-Wing


VAKJES WAAR GEEN BOOT MAG ZIJN

Net zoals vuurtorens moeten boten ook omringd zijn door water. Een boot mag geen vuurtoren raken en ook geen andere boot. Deze regel gebruiken we bij de techniek die we nu uitleggen.

We gaan op zoek naar plaatsen waar GEEN boot kan zijn, want als daar wel een boot zou staan, dan moeten we water plaatsen in sommige vakjes en zal hierdoor een bepaalde vuurtoren onvoldoende plaats hebben om zijn aantal schepen te plaatsen.

Als we in het voorbeeld hieronder een boot zouden plaatsen in r5k4 of r5k6, dan veranderen r4k5, r5k5 en r6k5 in water. De vuurtoren van r8k5 zou dan onvoldoende ruimte hebben om zijn 4 boten te plaatsen.

Dus mogen we r5k4 en r5k6 definitief veranderen in water.

uitleg oplossen logische puzzels Akari regels


VAKJES WAAR EEN BOOT MOET ZIJN

Soms is het duidelijk dat bepaalde vakjes zeker een boot moeten zijn. Je hebt de meeste kans om deze te vinden als je kijkt naar vuurtoren met een hoog cijfer.

Van de vuurtoren in r9k1 kunnen we met zekerheid 3 boten plaatsen. Als we een boot plaatsen dan veranderen we ook altijd onmiddellijk de vakjes rondom in water.

De 4de boot is nog onduidelijk. Het kan r9k3 zijn, maar ook r9k4. Wat wel zeker is, ongeacht het voorgaande is dat we r10k3 en r10k4 al mogen veranderen in water.

Als je goed kijkt, dan vind je nog een andere vuurtoren waarvan je met zekerheid boten kan plaatsen.

logische puzzels kinderen Akari puzzel oplossen

Het is mogelijk om de 3 boten te plaatsen van de vuurtoren in r2k7.


AANTAL BOTEN PER RIJ OF KOLOM

Soms is het nog niet exact duidelijk waar een boot hoort te staan, maar kunnen we wel al bepalen hoeveel boten mimimum of maximum in een rij of kolom moeten staan.

In het voorbeeld focussen we op de vuurtoren in r1k7. Stel dat 3 van zijn boten in k7 staan, dan kunnen we die plaats exact aanduiden (zie letters B). Dan komt er nog ergens een boot in r1 (zie ? want de plaats is niet exact).

Vervolgens kijken we naar vuurtoren r1k1. Deze heeft 3 boten nodig en zal dus nog 2 boten nodig hebben in k1 (zie ?).

En nu komt het! Nu heeft vuurtoren r10k1 plotseling een boot teveel.

Conclusie: in r1 staan er minimum 2 boten en in k7 maximum 2.

tentje boompje puzzels

We kunnen nog verder gaan en vaststellen dat er in r1 geen 3 boten mogen staan om een conflict te vermijden met de vuurtoren in r8k1.

Eindconclusie: in r1 staan er zeker 2 boten en dus staat er maar 1 boot in k1.

De vuurtoren in r8k1 heeft nog 2 boten nodig in r8.

tentje boompje technieken