WWW.SUGURUPUZZLES.COM

LIGHT UP / AKARI ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV     PUZ        

Light Up (ook Akari genaamd) is een logische puzzel van Nikoli met simpele regels en uitdagende oplossingen.

Maak kennis met Akari en lees aandachtig de Light Up regels.

Volg de instructies hieronder om de Akari puzzels van onze website op te lossen.

  • NIV: kies jouw startniveau. Tussen haakjes staat het aantal beschikbare puzzels per niveau.
  • PUZ: kies het nummer van LIGHT UP puzzel die je wil maken.
  • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu.
  • Klik op een grijs vakje om een lichtje te plaatsen.
  • Klik op een vakje met een lichtje om het te veranderen in een kruis. Dit betekent dat hier GEEN lichtje kan staan.
  • Klik op een vakje met een kruis om het grijs en neutraal te maken.
  • Klik op ✓ om de puzzel te controleren. De foute vakjes worden rood.
  • Klik op OPL om de oplossing van Light Up puzzel te tonen.