WWW.SUGURUPUZZLES.COM

LIGHT AND SHADOW ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


NIV PUZ

Light and Shadow of in het Nederlands onder de naam Licht en schaduw is een logische puzzel. Het doel is om het raster te verdelen in donkere en lichte gebieden. Volg hierbij onderstaande regels:

 • Elke regio bevat precies één nummer.
 • Het gebied moet hetzelfde aantal cellen bevatten als het aantal dat het cijfer aangeeft.
 • Cijfers in witte cellen maken deel uit van witte gebieden en getallen in zwarte vakken maken deel uit van zwarte gebieden.
 • Dezelfde gekleurde gebieden kunnen geen rand delen, maar mogen elkaar wel diagonaal raken.

Volg de onderstaande stappen om een ​​Light and Shadow uit onze database op te lossen.

 • NIV: kies je startniveau. Tussen haakjes staat het aantal puzzels per niveau.
 • PUZ: vul het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
 • START: de puzzel van jouw keuze wordt nu.
 • Klik op een blauw vakje om deze zwart te maken.
 • Klik op een zwart vakje om deze wit te maken.
 • Klik op een wit vakje om blauw en neutraal te maken.
 • De puzzel is klaar als je alleen zwarte en witte vakjes hebt.
 • Klik op ✓ om de puzzel te controleren. De foute vakjes worden rood.
 • Klik op OPL om de oplossing van de Light and Shadow puzzel te tonen.