WWW.SUGURUPUZZLES.COM

EASY AS ABC PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

Graag ontvangen wij op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


A B C D X
A B C D X
NIV     PUZZEL  
    

Letterraam is de Nederlandse vertaling van Easy as ABC ("ABC End View", "Last Man Standing"). Bij deze puzzel krijg je een vierkant raster waarvan de vakjes moeten worden gevuld met letters van A tot ... Onze puzzels beperken zich tot de letters A, B, C en D.

De regels voor letterraam zijn als volgt:

 • De letters A, B, C en D komen elk één keer voor in elke rij en in elke kolom.
 • De andere 2 vakjes in elke rij en in elke kolom blijven leeg en krijgen bij ons de letter X.
 • De letters buiten het raster tonen welke letter het eerst uit die richting moeten verschijnen.

TIP: gebruik de pijltjestoetsen om de GELE CURSOR in het rooster te verplaatsen. Werkt dit niet, klik dan eerst éénmaal in het rooster.

Voor liefhebbers hebben we een variant bedacht waarbij we deze puzzel combineren met de regels van sudoku. Bezoek hiervoor Easy as ABC Sudoku.

Volg de stappen hieronder om letteraam op te lossen.

 • NIV: kies je startniveau. Het aantal beschikbare puzzels staat tussen haakjes.
 • PUZZEL: vul het nummer in van de puzzel die je wil maken.
 • START: deze puzzel wordt geladen en het vakje rechts onder wordt geel.
 • Kies een vakje waar je een letter wil invullen. Dit vakje kleurt dan geel.
 • Kies één van de 4 grote letters of de grote X als je zeker bent van je keuze.
 • Kies één of meer van de 4 kleine letters om mogelijke kandidaten aan te duiden.
 • Kies kleine versie van letter om een vakje leeg te maken.
 • Kies je een letter dat al in het vakje van het rooster staat, dan wordt dit letter uit dat vakje verwijderd.
 • Hulpmiddel: klik op een letter buiten het raster als je de juiste plaats voor die letter hebt gevonden in het rooster. Dit vakje wordt dan WIT.
 • Klik op ✓ om de letterraam puzzel na te zien. De verkeerde vakjes kleuren rood. Als de puzzel volledig juist is, dan kleuren alle vakjes geel.
 • Klik op OPL om de oplossing te zien.