WWW.SUGURUPUZZLES.COM

PUZZELS TECHNIEKEN

suguru puzzle   tectonic puzzel

KUROMASU TECHNIEKEN

Leer geavanceerde tips en trucs om moeilijke Kuromasu puzzels op te lossen. Als je onze oplossingstechnieken hebt geleerd, kun je proberen op kuromasu online te spelen.

ZOEK ONBEREIKBARE VAKKEN

Wanneer je de puzzel begint op te lossen, zoek dan naar vakken die niet kunnen bereikt worden door genummerde cellen. Deze vakken kunnen wit worden gemaakt. Dit helpt bij het verbinden van deze cellen met andere witte cellen.

De vakken zonder nummers die in het onderstaande voorbeeld wit zijn gemarkeerd (D3, C5 en D5), zijn vakken die niet kunnen worden bereikt door de genummerde vakken.

hoe kurodoko oplossen


TEL VAKJES VANAF EEN GENUMMERD VAK

Deze techniek verwijst naar de eerste regel van kuromasa dat elk genummerd vak dat aantal witte vakken moet zien met inbegrip van zichzelf.

Tel voor elk genummerd vak het aantal mogelijke vakken in alle richtingen tot aan de rand of een zwart vak. Voeg 1 toe voor het genummerd vak zelf. Als het totaal overeenstemt met het nummer van het vak, dan mogen al die vakken wit gemaakt worden.

Wanneer je dit doet met nummer 3 in het onderstaande voorbeeld, krijg je 9 in plaats van 3. Dus deze methode werkt niet voor dit nummer. Hetzelfde geldt voor de nummers 2. Het werkt wel voor het vak met cijfer 9.

kuromasa oplossen


ZOEK WITTE VAKKEN

Als het aantal witte vakken overeenkomt met het cijfer in het genummerde vak, dan zal het volgde vak zwart zijn of de rand van het veld.

Laten we deze techniek toepassen op onderstaand voorbeeld:

  • D4 moet wit zijn (regel: zwarte vakken mogen geen horizontale of verticale verbinding maken).
  • C3 moet wit zijn om voldoende witte vakken te hebben.
  • Nu hebben we nog één wit vak nodig (B3 of E3).
  • Het kan niet E3 zijn, want dan wordt B3 zwart met als resultaat 2 verticale zwarte cellen (B3 en B4). Dit is tegen de regels is.
  • Dus B3 is het laatste zwarte vak.
  • Nu worden ook A3 en E3 zwarte vakken.

hoe kurodoko oplossen kuromasu tips


ZOEK ZWARTE VAKKEN

Eén van de kuromasu regels zegt: twee zwarte vakken mogen niet horizontaal of verticaal verbonden zijn.

Dus scannen we de hele puzzel en controleren we alle 4 zijden voor zwart vak. Alle vakken die horizontaal of verticaal verbonden zijn met een zwart vak moeten wit worden.

kurodoko technieken beginners kurodoko tips


WITTE VAKKEN VERBINDEN

Als een rij / kolom met witte vakken wordt onderbroken door een leeg vak, tel dan dit vak als wit. Als het totale aantal witte vakken nu groter is dan het aantal in het genummerde vak, dan moet dit vak uiteindelijk zwart worden.

Als cel C3 wit zou worden, dan maakt het genummerde vak D3 (met nummer 4) verbinding met 5 witte vakken, één vak teveel dus. Als gevolg moet C3 zwart zijn! En nu worden D1 en D2 wit.

kurodoko voor beginners kuromasu online


ALS 3 ZIJDEN DEFINITIEF ZIJN

De zijkant van een vak is definitief als er een zwart vak is of een wit vak of witte vakken gevolgd door een zwarte vak of de zijkant van het raster.

Als een genummerde vak 3 definitieve zijden heeft, dan kan de 4de zijde worden berekend.

Cel B3 en cel C3 worden wit en cel A3 moet zwart zijn. Nu worden A2 en A4 wit omdat A3 zwart is.

kurodoko moeilijk kuromasu online