WWW.SUGURUPUZZLES.COM

KROPKI SUDOKU ONLINE

suguru puzzle   tectonic puzzel

Wij ontvangen graag op uw suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen van deze website.


1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
NIV    PUZ  

De term Kropki Sudoku komt uit het Pools en betekent "dots". Deze variant wordt daarom ook Dots Sudoku genoemd.

Bij een Kropki zijn de standaard sudokuregels van toepassing en worden er zwarte en witte cirkels geplaatst op bepaalde lijnen. Deze hebben de volgende betekenis:

  • Alle vakken met opeenvolgende waarden zoals 2 & 3 of 6 & 7 zijn gemarkeerd met een witte cirkel.
  • Alle vakken met waarden waarvan het ene het dubbele is van de andere zoals 2 & 4 of 4 & 8 zijn gemarkeerd met een zwarte cirkel.

Deze afspraak is enkel van toepassing op links / rechts of omhoog / omlaag.

Dus als er geen cirkel is tussen twee aanrakende vierkanten dan zijn ze niet opeenvolgend en is de ene niet de dubbele waarde van de andere.


KROPKI SUDOKU PUZZEL OPLOSSEN
PUZZEL KIEZEN: Via NIV kies je een moeilijkheidsgraad. Tussen haakjes zie je het aantal beschikbare puzzels per niveau.
Bij PUZ vul je het nummer in van de puzzel die je wil oplossen.
Kies START om de puzzel te laden.
RIJ: Voor het begin van elke RIJ vind je de ontbrekende cijfers voor die rij.
KOLOM: Voor het begin van elke KOLOM vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken.
AANTALLEN: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar.

KROPKI SUDOKU INVULLEN
CIJFER(S) KIEZEN: Kies links (=1ste kolom) het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
KNOP ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
KNOP OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.